JSON till CSV i Python

Datamanipulation och konvertering är grundläggande uppgifter inom databehandlingsvärlden. Många gånger kan du behöva konvertera data från ett format till ett annat. Ett vanligt scenario är att konvertera JSON-data till CSV, vilket är ett populärt format för att lagra och utbyta tabelldata. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man utför JSON till CSV-konvertering i Python-applikationer.

Python-bibliotek för att konvertera JSON-data till CSV

Aspose.Cells for Python är ett kraftfullt och flexibelt bibliotek för att arbeta med Excel-filer i olika format, och det innehåller funktioner för att hantera CSV-filer också. Med Aspose.Cells för Python kan du enkelt konvertera JSON-data till CSV-format, utföra datatransformationer och till och med generera Excel-arbetsböcker om det behövs.

Du kan antingen ladda ner API:t eller installera det med följande pip-kommando.

> pip install aspose-cells

Steg för att konvertera JSON-data till CSV

Aspose.Cells tillhandahåller en höghastighets- och högfientlig konvertering av JSON-filer till CSV-format i Python. Följande är stegen för att konvertera JSON till CSV-format med hjälp av API:et.

  • Skapa en ny Excel-arbetsbok och välj önskat kalkylblad.
  • Importera data från JSON till Excel-kalkylblad.
  • Spara Excel-arbetsbok i CSV-format.

Låt oss nu ta en titt på hur man utför dessa steg för JSON till CSV-konvertering i Python.

Konvertera JSON-data till CSV i Python

Följande är stegen för att konvertera JSON till CSV i Python.

Följande kodexempel visar hur man exporterar JSON-data till CSV i Python.

// ladda JSON-data
jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# skapa ett tomt arbetsboksobjekt
workbook = Workbook()

# komma åt det tomma standardkalkylbladet
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# ställ in JsonLayoutOptions för formatering
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)

# importera JSON-data till CSV
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# spara CSV-fil
workbook.save("output.csv", SaveFormat.CSV)

Mata in JSON-data

Följande är JSON-data som vi använde i ovanstående kodexempel.

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

JSON till CSV

Följande är den konverterade CSV-filen.

JSON till CSV

Konvertera JSON till CSV online

Använd vår gratis online JSON till CSV-konverterare och omvandla din JSON-data till kommaseparerade värden.

Skaffa en gratis licens

Skaffa en gratis temporär licens och exportera JSON-data till CSV-format utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

Att konvertera data från ett format till ett annat är en vanlig uppgift inom databehandling, och Aspose.Cells för Python gör det enkelt att utföra dessa konverteringar. I det här blogginlägget demonstrerade vi hur man konverterar JSON-data till CSV i en Python-applikation. Med sin flexibilitet och kraftfulla funktioner är Aspose.Cells for Python ett värdefullt verktyg för att arbeta med olika dataformat och Excel-filer i dina Python-applikationer.

Du kan också utforska Aspose.Cells för Python med hjälp av dokumentationen. Du kan också ställa dina frågor via vårt forum.

Se även