Konvertera JSON till Excel Python

När det gäller hantering av tabelldata är Excel ett flitigt använt verktyg. Många gånger kan du ha data i formatet JSON som du vill konvertera till Excel för enklare analys, rapportering eller delning med andra. Det är här Aspose.Cells for Python kommer in i bilden, ett kraftfullt bibliotek som låter dig manipulera Excel-filer i Python. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man konverterar JSON-data till en Excel-fil i en Python-applikation. Detta gör att du sömlöst kan överbrygga klyftan mellan JSON-data och Excel-kalkylblad, vilket gör din data mer tillgänglig och visuellt tilltalande.

Python-bibliotek för att konvertera JSON-data till Excel

Aspose.Cells for Python är ett funktionsrikt och robust bibliotek som ger omfattande funktionalitet för att skapa, manipulera och konvertera Excel-filer i Python-applikationer. Den stöder ett brett utbud av Excel-format, inklusive XLS, XLSX, CSV och mer. Med det här biblioteket kan du utföra uppgifter som att skapa nya Excel-filer, läsa och ändra befintliga och konvertera data till och från Excel-format.

Du kan antingen ladda ner API:t eller installera det med följande pip-kommando.

> pip install aspose-cells

Konvertera JSON-data till Excel i Python

Följande är stegen för att importera data från JSON till Excel i Python:

Följande kodexempel visar hur man importerar data från JSON till Excel.

jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# skapa ett tomt arbetsboksobjekt
workbook = Workbook()
# komma åt det tomma standardkalkylbladet
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# ställ in JsonLayoutOptions för formatering
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)

# importera JSON-data till standardkalkylblad från cell A1
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# spara den resulterande filen i JSON-TO-XLS-format
workbook.save("output.xls", SaveFormat.AUTO)

Mata in JSON-data

[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

Utdata Excel-kalkylblad

JSON till Excel Python

Importera JSON-data till Excel-ark med formatering

Aspose.Cells låter dig också tillämpa stilar i JSON till Excel-konvertering. Du kan till exempel ställa in teckensnitt, färg, justering, kantstilar etc. Följande är stegen för att tillämpa stilar när du importerar data från JSON till Excel i Java.

Följande kodexempel tillämpar olika stilar vid import av data från JSON till Excel i Python.

jsonInput = '[{"nodeId":1,"reputation":1134},{"nodeId":2,"reputation":547},{"nodeId":3,"reputation":1703},{"nodeId":4,"reputation":-199},{"nodeId":5,"reputation":-306},{"nodeId":6,"reputation":-49},{"nodeId":7,"reputation":1527},{"nodeId":8,"reputation":1223}]'

# skapa ett tomt arbetsboksobjekt
workbook = Workbook()
# komma åt det tomma standardkalkylbladet
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)

# ställ in stilar
factory = CellsFactory()
style = factory.createStyle()
style.getFont().setBold(True) 
style.getFont().setColor(Color.getBlueViolet())

# ställ in JsonLayoutOptions för formatering
layoutOptions = JsonLayoutOptions()
layoutOptions.setArrayAsTable(True)
layoutOptions.setTitleStyle(style)

# importera JSON-data till standardkalkylblad från cell A1
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, layoutOptions)

# spara den resulterande filen i JSON-TO-XLS-format
workbook.save("output.xlsx", SaveFormat.AUTO);

Utdata Excel-kalkylblad

JSON till XLSX Python

Importera JSON-data till Excel online

Använd vår gratis online JSON till Excel-konverterare, som är baserad på Aspose.Cells. Du behöver inte skapa ett konto eller prenumerera på någonting.

Skaffa gratis Python Excel-bibliotek

Du kan konvertera JSON-filer till Excel-format utan utvärderingsbegränsningar med en tillfällig licens.

Slutsats

Att konvertera JSON-data till Excel-format är ett vanligt krav vid databehandling och rapportering. Aspose.Cells för Python tillhandahåller en kraftfull och flexibel lösning för att utföra denna uppgift med lätthet. Med dess rika uppsättning funktioner kan du omvandla dina JSON-data till professionella Excel-filer för analys, delning eller vidare bearbetning. I den här artikeln har vi visat hur man konverterar JSON-data till Excel XLS i Python. Du har också sett hur du använder formatering när du importerar JSON-data till Excel-ark.

Du kan också utforska andra funktioner i Aspose.Cells for Python via Java med hjälp av dokumentationen. Om du har några frågor kan du skriva på vårt forum.

Se även