Online JSON till Excel gratis

Konvertera JSON till Excel online

Denna online JSON till Excel-omvandlare låter dig snabbt och enkelt konvertera dina JSON-filer till Excel-format. Med detta kostnadsfria konverteringsverktyg kan du exportera dina JSON-data till Excel med bara några enkla steg.

Free JSON to Excel Online Converter
Input file
Output format
  

Ingen installation krävs och du kan konvertera så många filer du vill. Det här gratis onlineverktyget JSON till Excel använder högkvalitativa konverteringsmetoder, vilket säkerställer att dina data kommer att konverteras korrekt. Dessutom, för att säkerställa integritet, raderas alla in- och utdatafiler från våra servrar efter 24 timmar.

Hur man konverterar JSON till XLS online

 • Ladda upp JSON-filen med knappen Ladda upp.
 • Klicka på knappen Konvertera för att konvertera din JSON-fil till Excel.
 • Den konverterade Excel-filen kommer att laddas ner efter konvertering.

JSON till Excel-konverteringsverktyg - utvecklarguide

Utvecklare kan också skapa denna omvandlare genom att använda våra fristående bibliotek eller Cloud API för programmeringsspråken som C#, Java, Python, etc. Följande avsnitt ger dig en snabb översikt över hur du skapar en JSON till Excel-omvandlare från grunden.

JSON till Excel-konvertering i C#

Följande är stegen och kodexempel för att exportera JSON-data till Excel i C#.

// Create a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.Worksheets[0];

// Read JSON File
string jsonInput = File.ReadAllText("Data.json");      

// Set JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions(); 
options.ArrayAsTable = true;

// Import JSON Data
JsonUtility.ImportData(jsonInput, worksheet.Cells, 0, 0, options);

// Save Excel file
workbook.Save("Import-Data-JSON-To-Excel.xlsx");

Du kan också läsa en detaljerad handledning om hur man [skapar JSON till Excel-konverterare i C#](https://blog.aspose.com/sv/cells/import-data-from-json-to-excel-in-csharp-asp. netto/).

Konvertera JSON till Excel i Java

Nedanstående steg och kodexempel är till för Java-utvecklarna att skapa en JSON till Excel-omvandlare.

// Create a Workbook object
Workbook workbook = new Workbook();
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);
   
// Read JSON file
File file = new File("Test.json");
BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader(file));
String jsonInput = "";
String tempString;
while ((tempString = bufferedReader.readLine()) != null) {
  jsonInput = jsonInput + tempString; 
}
bufferedReader.close();
   
// Set styles
CellsFactory factory = new CellsFactory();
Style style = factory.createStyle();
style.setHorizontalAlignment(TextAlignmentType.CENTER);
style.getFont().setColor(Color.getBlueViolet());
style.getFont().setBold(true);
   
// Set JsonLayoutOptions
JsonLayoutOptions options = new JsonLayoutOptions();
options.setTitleStyle(style);
options.setArrayAsTable(true);

// Import JSON data
JsonUtility.importData(jsonInput, worksheet.getCells(), 0, 0, options);

// Save as Excel file
workbook.save("JSON-to-Excel.xlsx");

Besök den fullständiga guiden för att skapa din JSON till Excel-konverterare i Java.

Cloud API för JSON till Excel Converter

Du kan också använda Cloud API:er för att konvertera JSON-filer till Excel XLS/XLSX. Besök den här sidan för mer information.

Vanliga frågor

Hur konverterar man JSON till Excel online?

Processen är enkel och kräver bara två steg. Ladda först upp din JSON-fil och tryck sedan på knappen Konvertera. När konverteringen är klar kommer din Excel-fil att vara tillgänglig för nedladdning.

Hur lång tid tar det här gratisverktyget JSON till Excel för att konvertera en fil?

Denna online JSON-omvandlare är mycket snabb och slutför vanligtvis konverteringen inom några sekunder.

Är mina filer säkra när jag använder denna online JSON till Excel-konverterare?

Ja, dina uppladdade och konverterade filer hålls säkra och raderas efter 24 timmar för ökad integritet och säkerhet.

Hur kan jag skapa mitt JSON till Excel-konverteringsverktyg?

Du kan skapa ditt online JSON till Excel-verktyg genom att använda våra fristående bibliotek eller Cloud APIs.

Slutsats

Idag har vi försett dig med ett onlineverktyg för att konvertera dina JSON-filer till Excel XLS med vår kostnadsfria JSON till XLS-omvandlare. Dessutom har vi guidat dig om hur du skapar din JSON till Excel-omvandlare med hjälp av programmeringsspråken C# och Java.

Se även