Konvertera TXT till JSON i Python

TXT-filer används ofta för att lagra textdata snabbt och enkelt. Men ofta får du data i en TXT-fil och du måste konvertera den till JSON programmatiskt. För att åstadkomma det täcker den här artikeln hur man konverterar en TXT-fil till JSON i Python.

Python TXT till JSON konverteringsbibliotek

För att utföra TXT till JSON-konvertering kommer vi att använda Aspose.Cells for Python. Det är ett kraftfullt bibliotek för manipulering av kalkylblad som låter dig skapa kalkylbladsfiler och utföra olika datamanipuleringsoperationer programmatiskt. Du kan installera det i dina Python-applikationer med följande kommando pip.

  • pip installera aspose-celler

Du kan också ladda ner dess paket från avsnittet nedladdningar.

Hur man konverterar TXT till JSON i Python

Du kan enkelt konvertera en TXT-fil till JSON-format inom ett par rader kod. Ladda bara TXT-filen och spara den som JSON. Följande är stegen för att spara en TXT-fil som JSON i Python.

Följande kodexempel visar hur man konverterar TXT till JSON i Python.

import  jpype     
import  asposecells     
jpype.startJVM() 
from asposecells.api import Workbook

# ladda TXT-fil
workbook = Workbook("input.txt");

# spara som JSON
workbook.Save("Output.json");

jpype.shutdownJVM()

Skaffa en gratis API-licens

Du kan använda Aspose.Cells för Python utan utvärderingsbegränsningar genom att få en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar TXT-filer till JSON i Python. Du kan helt enkelt installera Aspose.Cells för Python och integrera det medföljande kodexemplet för TXT till JSON-konvertering. Dessutom kan du läsa mer om Python Excel API med hjälp av dokumentationen. Om du skulle ha några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via vårt forum.

Se även