Behöver du exportera dina CSV-data till Excel XLS-kalkylblad programmatiskt? Gå igenom den här artikeln och lär dig hur du korrekt konverterar CSV-data till Excel-ark i C#.

konvertera csv till excel xls xlsx c#

Ofta kan du behöva konvertera CSV-filer (kommaseparerade värden) till Excel-arbetsböcker för att dra nytta av Excels rika funktioner för dataanalys och rapportering. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man kan utföra denna uppgift med hjälp av programmatiskt. Så låt oss ta en titt på några av de enklaste sätten att konvertera CSV-data till Excel XLS i C#.

C# CSV till Excel Converter

Aspose.Cells for .NET är ett kraftfullt och mångsidigt bibliotek som låter utvecklare skapa, manipulera och konvertera Excel-filer i sina .NET-applikationer. Med dess omfattande uppsättning funktioner kan du automatisera Excel-relaterade uppgifter, som att läsa och skriva Excel-filer, formatera celler, tillämpa formler och konvertera mellan olika filformat.

Vi kommer att använda det här biblioteket för att konvertera våra CSV-filer till XLS/XLSX-format. Du kan ladda ner den från New Releases eller använd kommandot nedan för att installera den från NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Steg för att konvertera CSV till Excel XLS

Aspose.Cells för .NET ger det enklaste sättet att konvertera CSV-filer till Excel XLS- eller XLSX-format. Följande är stegen som du behöver utföra för konvertering av CSV till Excel.

  • Ladda CSV-filen från disken.
  • Skapa en ny Excel-fil.
  • Exportera data från CSV-fil till Excel-kalkylblad.
  • Spara Excel-filen på önskad plats.

Låt oss nu skriva C#-koden för att konvertera en CSV-fil till ett Excel-ark.

Exportera CSV till Excel XLS i C#

Använd klasserna och metoderna nedan och omvandla dina data från CSV till Excel XLS.

  1. Skapa en instans av klassen LoadOptions och ställ in laddningsformatet som CSV.
  2. Skapa ett arbetsboksobjekt och ladda CSV-filen.
  3. Spara Excel-filen med metoden Workbook.Save() till önskad plats.

Koden nedan visar hur man konverterar en CSV-fil till Excel XLSX i C#.

// Skapa LoadOptions för CSV-fil
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions(LoadFormat.CSV);

// Skapa ett arbetsboksobjekt och initiera med CSV-filens sökväg och LoadOptions-objektet
Workbook workbook = new Workbook("Sample.csv", loadOptions);

// Spara CSV-fil som XLSX
workbook.Save("CSVtoExcel.xlsx", SaveFormat.Xlsx);

Konvertera CSV till Excel online

Du kan också använda vårt gratis onlinekonverteringsverktyg för CSV till Excel för att exportera dina CSV-data till Excel-ark. Detta verktyg är baserat på Aspose.Cells och kräver inte att du registrerar dig.

Skaffa gratis CSV till XLS Converter

Du kan få en gratis tillfällig licens och konvertera CSV-filer till Excel-format utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

Att konvertera CSV till Excel är ett vanligt krav i databearbetningsuppgifter, och Aspose.Cells för .NET förenklar denna process med sin omfattande uppsättning funktioner och användarvänlighet. Oavsett om du behöver konvertera stora datamängder eller utföra avancerade Excel-relaterade operationer, tillhandahåller Aspose.Cells verktygen och flexibiliteten för att få jobbet gjort effektivt.

I den här artikeln har du tagit upp hur du konverterar CSV-filer till Excel XLS eller XLSX i C#. Stegen och kodexemplet har visat hur man exporterar data från en CSV-fil till XLSX i C#. Dessutom har vi försett dig med en online-CSV till Excel-omvandlare som du kan använda från vilken enhet som helst som har en internetanslutning.

På samma sätt är olika andra filformatkonverteringar också möjliga som du kan utforska genom att besöka dokumentation och API-referenser. Dessutom kan du alltid kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även