Excel-kalkylbladen har minimerat de ansträngningar som krävs för att behålla de enorma data och utföra komplexa beräkningar automatiskt. Dessutom är att hitta och ersätta text i Excel-filer en av de ofta utförda operationerna i Excel-filer. Därför kommer jag i den här artikeln att visa dig hur du hittar och ersätter text i Excel-filer programmatiskt i C# med några rader kod.

C# API för att hitta och ersätta text i Excel

Aspose.Cells for .NET är ett kraftfullt API som låter dig helt automatisera processen att skapa, redigera, analysera och konvertera Excel-kalkylarket programmatiskt. API:et ger också enkla sätt att hitta och ersätta text baserat på vanlig text såväl som reguljära uttryck (regex). Du kan antingen ladda ner API:et eller installera det i din applikation via NuGet Package Manager eller Package Manager Console.

NuGet Package Manager

Hitta och ersätt text med regex i Excel

Package Manager Console

PM> Install-Package Aspose.Cells

Hitta och ersätt text i Excel med C#

Följande är det enkla receptet för att hitta och ersätta text i en Excel-arbetsbok i C# med Aspose.Cells för .NET.

Följande kodexempel visar hur du hittar och ersätter text i Excel med C#.

// Ladda Excel-arbetsbok
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Ställ in skiftlägeskänslighet och textmatchningsalternativ
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Byt ut text
workbook.Replace("find and replace this text","with this text", replace);
// Spara uppdaterad Excel-arbetsbok
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

C# Ersätt text i Excel-ark med reguljära uttryck

Du kan också hitta och ersätta text som matchar ett visst mönster, såsom e-post-ID, SSN, etc. För att göra det ställer du bara in egenskapen ReplaceOptions.RegexKey till true och anropar Workbook.Replace(String) , String, ReplaceOptions) metod.

Följande kodexempel visar hur du hittar och ersätter texten med regex i Excel-arbetsboken i C#.

// Ladda Excel-arbetsbok
Workbook workbook = new Workbook("Excel.xlsx");
ReplaceOptions replace = new ReplaceOptions();
// Ställ in skiftlägeskänslighet och textmatchningsalternativ
replace.CaseSensitive = false;
replace.MatchEntireCellContents = false;
// Ställ in RegexKey till true för att indikera att den sökta nyckeln är en Regex
replace.RegexKey = true;
// Byt ut text
workbook.Replace("\\bKIM\\b", "^^^TIM^^^", replace);
// Spara uppdaterad Excel-arbetsbok
workbook.Save("Updated Excel.xlsx");

Använd Aspose.Cell för .NET gratis

Skaffa en gratis tillfällig licens av Aspose.Cells för .NET och njut av dess kraftfulla funktioner.

Slutsats

Att hitta och ersätta text i Excel-ark är en vanlig uppgift inom databehandling. Med Aspose.Cells för .NET kan du enkelt uppnå detta i dina C#-applikationer. I det här blogginlägget har vi visat dig hur du kommer igång och anpassar alternativen för textersättning i en .NET-applikation. Vi har också tagit upp hur man använder reguljära uttryck för att hitta och ersätta text i ett Excel-ark. Aspose.Cells är ett kraftfullt bibliotek som kan hjälpa dig att effektivisera dina Excel-automatiseringsuppgifter och förbättra ditt arbetsflöde.

Se även