Läs data i Excel-filer med Java

Microsoft Excel är ett flitigt använt kalkylbladsprogram som låter användare skapa, redigera och hantera data i tabellform. Java är ett populärt programmeringsspråk med ett robust ekosystem av bibliotek och verktyg. Om du behöver arbeta med Excel-filer i en Java-applikation är Aspose.Cells för Java ett kraftfullt och mångsidigt bibliotek som kan hjälpa dig att läsa, manipulera och skapa Excel-filer med lätthet. I det här blogginlägget kommer vi att utforska hur man läser Excel-filer i Java med Aspose.Cells för Java.

Java-bibliotek för att läsa Excel-filer

För att läsa data från Excel-ark kommer vi att använda Aspose.Cells for Java. Det är ett API för hantering av kalkylblad för att skapa Excel-filer från grunden. Dessutom låter det dig läsa och manipulera befintliga Excel-filer ganska enkelt. API:t kan laddas ner från nedladdningssektionen eller installeras genom att lägga till följande Maven-konfigurationer i pom.xml.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-cells</artifactId>
  <version>23.8</version>
</dependency>

Läsa en Excel-fil i Java

I Excel-filer lagras data i celler där varje cell identifieras med sitt namn (A1, B3, etc.) eller rad- och kolumnindex. Dessa celler bildar tillsammans ett kalkylblad och en Excel-fil består av enstaka eller flera kalkylblad. Alla kalkylblad finns i en arbetsbok.

Så detta var en kort översikt över strukturen för en Excel-fil. Låt oss nu fortsätta att läsa data från en Excel-fil.

Följande är stegen för att läsa och skriva ut data i en Excel-fil i Java.

Följande kodexempel visar hur man läser en Excel-fil i Java.

// Ladda Excel-fil
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Få alla arbetsblad
WorksheetCollection collection = wb.getWorksheets();

// Bläddra igenom alla kalkylblad
for (int worksheetIndex = 0; worksheetIndex < collection.getCount(); worksheetIndex++) {

 // Få kalkylblad med hjälp av dess index
 Worksheet worksheet = collection.get(worksheetIndex);

 // Skriv ut kalkylbladsnamn
 System.out.print("Worksheet: " + worksheet.getName());

 // Få antal rader och kolumner
 int rows = worksheet.getCells().getMaxDataRow();
 int cols = worksheet.getCells().getMaxDataColumn();

 // Slinga genom rader
 for (int i = 0; i < rows; i++) {

  // Gå igenom varje kolumn i den valda raden
  for (int j = 0; j < cols; j++) {
    // Pring cell värde
	System.out.print(worksheet.getCells().get(i, j).getValue() + " | ");
  }
  // Skriv ut radbrytning
  System.out.println(" ");
 }
}

Följande är utdata som vi får i konsolen efter att ha kört kodexemplet ovan.

Läsa data i Excel-filens kalkylblad i Java

Läsa en Excel-fil i Java

Läs data från ett Excel-ark

Du kan också läsa endast ett visst ark i en Excel-fil. För detta kan du välja önskat ark från arbetsboken med hjälp av index och sedan läsa dess data. Följande är stegen för att läsa ett specifikt Excel-ark i Java.

Följande kodexempel visar hur man läser data från ett visst kalkylblad i Java.

// Ladda Excel-fil
Workbook wb = new Workbook("workbook.xlsx");

// Få referens till arbetsbladet
Worksheet worksheet = wb.getWorksheets().get(0);

// Få rad- och kolumnantal
int rows = worksheet.getCells().getMaxDataRow();
int cols = worksheet.getCells().getMaxDataColumn();

// Slinga genom rader
for (int i = 0; i < rows; i++) {

 // Gå igenom varje kolumn i den valda raden
 for (int j = 0; j < cols; j++) {

  // Skriv ut cellvärde
  System.out.print(worksheet.getCells().get(i, j).getValue() + " | ");

 }
 // Skriv ut radbrytning
 System.out.println(" ");
}

Skaffa gratis Java Excel Reader

Du kan läsa data från Excel-filer utan några utvärderingsbegränsningar genom att skaffa en gratis tillfällig licens.

Java API för att läsa Excel-filer - Läs mer

Du kan utforska andra funktioner i Aspose.Cells för Java med hjälp av dokumentationen. Om du har några frågor är du välkommen att meddela oss via vårt forum.

Slutsats

Sammanfattningsvis är Aspose.Cells för Java ett robust bibliotek för att arbeta med Excel-filer i Java-applikationer. Oavsett om du behöver läsa, manipulera eller skapa Excel-filer, erbjuder det här biblioteket ett brett utbud av funktioner och möjligheter som hjälper dig att nå dina mål. Med Aspose.Cells kan du automatisera Excel-relaterade uppgifter och förbättra funktionaliteten i dina Java-applikationer. Den här artikeln gav dig ett förenklat sätt att läsa Excel-filer eller ark i Java. Du kan enkelt integrera den här funktionen i dina Java-applikationer.

Se även