skydda Excel VBA C#

VBA-makron i Excel-kalkylblad används för att automatisera olika operationer programmatiskt. Du kan till exempel programmera en uppgift som ska göras upprepade gånger, generera grafer med hjälp av kod etc. Skyddet av VBA-makron från obehöriga användare är dock en viktig aspekt. För att hantera det här problemet tar den här artikeln upp hur man skyddar VBA-makron i Excel-kalkylblad programmatiskt med C#.

C# API för att skydda Excel VBA-makron

För att skydda Excel VBA-makron kommer vi att använda Aspose.Cells for .NET API. Det är ett kraftfullt API för hantering av kalkylblad som låter dig implementera Excel-automatisering inifrån dina .NET-applikationer. Dessutom låter API:et dig arbeta med VBA-makron i Excel-filer sömlöst. Du kan antingen ladda ner API:s DLL eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Cells

Skydda Excel VBA-makron med C#

VBA-makron i Excel-kalkylblad är inkapslade av VBA-projekt där varje VBA-projekt kan innehålla ett eller flera VBA-makron (eller moduler). För att skydda VBA-makron behöver du därför helt enkelt tillämpa skydd på VBA-projektet.

Följande är stegen för hur man skyddar ett Excel VBA-projekt.

Följande kodexempel visar hur du skyddar Excel VBA-projektet med C#.

// Ladda din Excel-källfil
Workbook wb = new Workbook("Workbook.xlsm");

// Gå till VBA-projektet i arbetsboken
Aspose.Cells.Vba.VbaProject vbaProject = wb.VbaProject;

// Lås VBA-projektet för visning med lösenord
vbaProject.Protect(true, "11");

// Spara den utgående Excel-filen
wb.Save("ProtectedVBA.xlsm");

MS Excel visar följande meddelande när du försöker visa det lösenordsskyddade VBA-projektet.

Skydda Excel VBA

Skaffa en gratis API-licens

Du kan skaffa en gratis tillfällig licens för att använda API:t utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du skyddar VBA-makron i Excel-filer med C#. Steg-för-steg-guiden tillsammans med API-referenser och kodexempel har visat hur man använder ett lösenord till ett VBA-projekt. Du kan utforska mer om Aspose.Cells för .NET med hjälp av dokumentationen. Om du har några frågor är du välkommen att meddela oss via vårt forum.

Se även

Tips: Du kanske vill kolla in Aspose FREE macro removal web app.