Konvertera Visio till HTML SVG XPS

Microsoft Visio-diagram används för att skapa eller manipulera tekniska ritningar. Du kan konvertera Visio-diagram i VSD, VSDX, VDX och flera andra filformat som stöds till en HTML webbsida, SVG Bild eller en XPS fil programmatiskt med C#. Följande avsnitt utvecklar dessa omvandlingar:

Visio Diagram till HTML, SVG och XPS Converter – C# API Installation

Aspose.Diagram for .NET API kan användas för att skapa, redigera, manipulera eller konvertera Visio-diagram programmatiskt med C#. Du behöver bara göra enkla API-anrop och API tar hand om resten av de mindre detaljerna. Ladda helt enkelt ned DLL-filen från avsnittet Nedladdningar eller installera den med NuGet installationshanteraren med följande kommando:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konvertera Visio VSD/VSDX-filer till HTML-webbsida Programmatiskt med C#

Du kan konvertera Microsoft Visio Diagram-filer som VSD/VSDX till en HTML-webbsida med följande steg:

  1. Ladda in Visio-fil (VSD/VSDX) med klassen Diagram.
  2. Spara utdata HTML-webbsida.

Följande kod visar hur man konverterar Visio-fil till HTML-webbsida med hjälp av C#:

// Ladda in Visio-fil (VSD/VSDX) med hjälp av diagramklassen.
Diagram diagram = new Diagram("ExportToHTML.vsd");

// Spara utdata HTML-webbsida.
diagram.Save("outputVSDtoHTML.html", SaveFileFormat.HTML);

Konvertera Visio VSD/VSDX-filer till SVG-bild programmatiskt med C#

Du kan konvertera Microsoft Visio-fil till en SVG-bild med stegen nedan:

  1. Anropa Diagram-konstruktorn för att ladda ett VSD-diagram.
  2. Spara SVG-utdatafilen med SaveFileFormat uppräkning.

Koden nedan visar hur man konverterar en Visio Diagram-fil som VSD/VSDX till en SVG-bild programmatiskt med C#:

// Ring diagramkonstruktören för att ladda ett VSD-diagram
Diagram diagram = new Diagram("ExportToSVG.vsd");

// Spara SVG-utdatafil
diagram.Save("Output.svg", SaveFileFormat.SVG);

Exportera Visio VSD/VSDX-fil till XPS Programmatiskt i C#

Du kan konvertera en Visio-fil till ett XPS-dokument med följande steg:

  1. Öppna en VSD-fil med klasskonstruktorn Diagram.
  2. Exportera Visio-diagram till en fil i XPS-format med metoden Spara.

Följande kodavsnitt beskriver hur man konverterar en Microsoft Visio-fil till ett XPS-dokument programmatiskt med C#:

// Öppna en VSD-fil med hjälp av klasskonstruktorn Diagram.
Diagram diagram = new Diagram("LayOutShapesInCompactTreeStyle.vdx");

// Spara Visio-diagrammet till en fil i XPS-format.
diagram.Save("ExportToXPS_out.xps", SaveFileFormat.XPS);

Få gratis API-licens

Du kan utvärdera API:t utan några begränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar ett Microsoft Visio-diagram (VSD/VSD) till en HTML-webbsida, SVG-bild eller XPS-dokument med hjälp av C#. Du kan också utforska andra funktioner i API:t genom att besöka Dokumentation. Dessutom är du välkommen att diskutera dina krav, användningsfall eller frågor med oss på Free Support Forum.

Se även