Konvertera Visio till SVG i C#

Visio-diagram är en viktig del av många affärsprocesser och erbjuder en visuell representation av data, arbetsflöden med mera. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att konvertera dessa diagram till ett mer mångsidigt format som SVG (Scalable Vector Graphics). SVG-formatet är mycket använt eftersom det är skalbart, redigerbart och stöds av de flesta webbläsare. I denna artikel ska vi lära oss hur man konverterar Visio VSD eller VSDX filer till SVG i C#.

Denna artikel täcker följande ämnen:

 1. C# Visio till SVG Converter – Gratis Nedladdning
 2. Konvertera Visio VSDX till SVG
 3. Spara en specifik sida av ett Visio som SVG i C#
 4. Konvertera Visio till SVG Online
 5. Gratis Resurser

C# Visio till SVG Converter – Gratis Nedladdning

I denna artikel kommer vi att guida dig genom processen att konvertera Visio-diagram till SVG i C# med hjälp av Aspose.Diagram för .NET biblioteket. Det tillhandahåller ett kraftfullt API som gör det möjligt för utvecklare att skapa, manipulera och konvertera Visio-diagram utan att behöva Microsoft Visio.

Vänligen ladda ner DLL för API:et eller installera det via NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konvertera Visio VSDX till SVG med C#

Vi kan enkelt konvertera ett Visio-diagram från VSDX- eller VSD-format till SVG programmässigt i C# genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda en inmatad Visio-fil med hjälp av Diagram klassen.
 2. Anropa Save() metoden för att spara utdata SVG-filen.

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett Visio-diagram till SVG i C#.

Konvertera Visio VSDX till SVG i C#

Konvertera Visio VSDX till SVG i C#.

Spara en specifik sida av Visio-diagram som SVG i C#

Vi kan också specificera SVG-sparalternativ och spara en specifik sida av ett Visio-diagram som en SVG-bild genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda en inmatad Visio-fil med hjälp av Diagram klassen.
 2. Skapa en instans av ImageSaveOptions klassen.
 3. Ange sedan PageIndex för att spara som en SVG.
 4. Anropa slutligen Save() metoden för att spara som en SVG.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en specifik sida av ett Visio-diagram till SVG i C#.

Spara en specifik sida av Visio som SVG i C#

Spara en specifik sida av Visio som SVG i C#.

Få en gratis licens

Du kan få en gratis temporär licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Konvertera Visio till SVG Online

Dessutom kan du prova denna gratis Visio till SVG konverterare applikation för att konvertera dina VSDX-filer till SVG-format online.

VSDX till SVG i C# - Gratis Resurser

Förutom att konvertera Visio-diagram till SVG, kan du lära dig mer om att skapa eller redigera Visio-diagram programmässigt och utforska olika andra funktioner i biblioteket med hjälp av följande resurser:

Slutsats

I denna artikel har vi lärt oss hur man konverterar ett Visio-diagram från VSDX till SVG i C#. Genom att följa de steg som beskrivs i denna artikel kan du enkelt utveckla din egen Visio till SVG-konverteringsapplikation. Du kan också utnyttja Aspose.Diagram för .NET och implementera Visio-diagrammanipuleringsfunktioner i dina applikationer. Vid eventuella oklarheter, tveka inte att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se Även