Konvertera Visio till SVG i Python

Om du letar efter ett sätt att exportera Visio-diagram till SVG-bildformat med Python? Du har kommit till rätt ställe. Den här artikeln kommer att förklara hur du sparar Visio-diagram från VSDX-format som SVG programmatiskt. Vi kommer att visa dig en steg-för-steg-process genom vilken du enkelt kan konvertera Visio till SVG i Python.

I Microsoft Visio kan du skapa ett antal diagram, flödesscheman, tidslinjer och andra typer av professionell grafik. Det är en av de mest populära vektorgrafikapplikationerna. Den använder VSDX som standardfilformat för att spara ritfiler. Vi kan enkelt konvertera och spara Visio-diagram till SVG-bildformat programmatiskt.

SVG-filer (Scalar Vector Graphics) beskriver utseendet på bilder med hjälp av ett XML-baserat textformat. Alla textredigerare kan redigera SVG-filer eftersom de bara är XML-filer. SVG-filer kan renderas av de flesta moderna webbläsare. Trots deras upplösningsoberoende kan SVG-bilder förstoras och krympas utan kvalitetsförlust i vilken skala som helst.

Konvertering av Visio-diagram till SVG kan vara nödvändig i vissa fall. Det låter dig dela komplexa ritningar utan att ge avkall på bildkvaliteten. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur du konverterar Visio till SVG i Python. Så, låt oss börja.

Den här artikeln kommer att täcka följande ämnen:

 1. Python Visio till SVG Converter – gratis nedladdning
 2. Steg för att konvertera Visio-diagram till SVG
 3. Konvertera Visio-diagram till SVG
 4. Spara specifik sida i ett Visio-diagram som en SVG i Python

Python Visio till SVG Converter – Gratis nedladdning

För att konvertera Visio-ritningar till SVG kommer vi att använda Aspose.Diagram for Python. Det är ett funktionsrikt API som tillåter att skapa, redigera, konvertera och bearbeta MS Visio-diagram. API:et gör det också lättare att manipulera visio-filformaten som stöds med lättanvända egenskaper och metoder.

Klassen Diagram i API:t är rotelementet i Visio-objekthierarkin. Metoden Save(sträng filnamn, SaveFileFormat format) i denna klass tillåter att diagrammet sparas i filen i ett specificerat format. Vi kan välja format för att spara diagram med hjälp av SaveFileFormat uppräkningen. Klassen ImageSaveOptions gör det möjligt att specificera ytterligare sparalternativ när diagramsidor renderas till bilder.

Vänligen antingen ladda ner paketet eller installera API:et från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-diagram-python 

Hur man konverterar Visio till SVG i Python

Vi kan enkelt konvertera en Visio-ritning till SVG-bildformat genom att följa stegen nedan:

 • Ladda en Visio ritfil.
 • Spara Visio som SVG.

Följande avsnitt förklarar hur du omvandlar dessa steg till Python och konverterar VSDX till SVG.

Konvertera Visio till SVG med Python

Följ steget nedan för att konvertera ett Visio-diagram till SVG programmatiskt i Python:

 1. Ladda en indatafil från Visio med klassen Diagram.
 2. Anropa metoden save() med utdata-SVG-filsökvägen och SaveFileFormat.SVG som argument.

Följande kodexempel visar hur man konverterar ett Visio-diagram till SVG i Python.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar Visio-diagram till SVG.
# Initiera en diagramklass
diagram = Diagram("C:\Files\Sample.vsdx")

# Spara diagram i SVG-format
diagram.save("C:\Files\Sample_out.svg", SaveFileFormat.SVG)
Konvertera Visio till SVG med Python

Konvertera Visio till SVG med Python.

Spara specifik sida av Visio som SVG i Python

Vi kan också specificera SVG-sparalternativ och spara valfri specifik sida i ett Visio-diagram som SVG-bild genom att följa stegen nedan:

 1. Ladda först en indatafil från Visio med klassen Diagram.
 2. Skapa sedan en instans av klassen ImageSaveOptions.
 3. Efter det, ange sidindex som ska sparas som en SVG.
 4. Till sist, anropa metoden save() för att spara den som en SVG. Den tar SVG-filsökvägen och ImageSaveOptions som argument.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en specifik sida i ett Visio-diagram till SVG i Python.

# Detta kodexempel visar hur man konverterar en specifik sida i ett Visio-diagram till SVG.
# Initiera en diagramklass
diagram = Diagram("C:\Files\Sample.vsdx")

# Initiera bildsparalternativ för SVG
options = saving.ImageSaveOptions(SaveFileFormat.SVG)
  
# Spara endast en sida, efter sidindex
options.page_index = 1

# Spara diagram som SVG
diagram.save("C:\Files\ExportPageToImage_out.svg", options)
Spara specifik sida av Visio som SVG i Python

Spara specifik sida av Visio som SVG i Python.

Få gratis tillfällig licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man:

 • ladda en befintlig Visio-diagramfil;
 • ange SVG-sparalternativ;
 • spara VSDX som SVG i Python.

Förutom att konvertera Visio till SVG i Python kan du lära dig mer om Aspose.Diagram för Python API med dokumentation. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även