VSDM till PDF

VSDM-filer har förmågan att köra makron när en fil öppnas, där makron är användardefinierade åtgärder som kan utvecklas för att köra specifika uppgifter. I vissa fall kan du behöva konvertera en VSDM Visio-diagramfil till PDF-format för kompatibilitetssyften. Följaktligen täcker den här artikeln hur man konverterar en VSDM-fil till PDF-format programmatiskt i C#.

VSDM Visio Ritning till PDF Converter – C# API-installation

Aspose.Diagram for .NET API kan användas för att skapa, redigera eller manipulera olika typer av Visio-diagram som VSD, VSDX, VSDM, etc. Gå bara till API:et genom att ladda ner dess DLL-filer från New Releases sida eller med följande NuGet installationskommando:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konvertera VSDM Visio Drawing till PDF Programmatiskt i C#

Du kan konvertera en VSDM Visio-ritning till en PDF-fil genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda ingångs-VSDM-diagramfilen.
  2. Spara det utgående PDF-dokumentet.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar ett VSDM-diagram till PDF programmatiskt i C#:

// Ladda in-VSDM-fil
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdm");

// Spara utdata PDF-fil
diagram.Save("output.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Konvertera VSDM till PDF med avancerade alternativ i C#

VSDM Visio-ritning till PDF-rendering kan anpassas genom att ställa in olika egenskaper som sidstorlek, kryptering, sidnummer, etc. Du måste följa stegen nedan för att utföra avancerad konvertering av VSDM till PDF-dokument:

  1. Initiera ett objekt i klassen Diagram för att ladda ingångs-VSDM-filen.
  2. Ställ in olika egenskaper för att rendera PDF-dokumentet.
  3. Spara det utgående PDF-dokumentet med metoden Spara.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man konverterar en VSDM Visio-fil till ett PDF-dokument med avancerade alternativ programmatiskt med C#:

// Ladda in-VSDM-fil
Diagram diagram = new Diagram("input.vsdm");

// Ställ in sidstorlek för utdata-PDF
PageSize size = new PageSize(PaperSizeFormat.A4);

// Ställ in olika alternativ för att rendera VSDM-diagram till PDF
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = size;
options.IsExportComments = true;

// Spara utdata PDF-fil
diagram.Save("output.pdf", options);

Få gratis API-licens

Du kan utvärdera API:et utan några vattenstämplar eller utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis tillfällig licens.

Slutsats

Sammanfattningsvis täcker den här artikeln hur man konverterar en VSDM-diagramfil till PDF-format programmatiskt i C#. Du kan utforska många andra funktioner i API:t genom att gå igenom avsnittet dokumentation. Vänligen kontakta oss på forumet vid eventuella frågor.

Se även

Konvertera MS Visio-diagram till PDF med C#