Konvertera VSD till VSDX i Python

Om du har ett Visio diagram i formatet VSD och vill konvertera det till VSDX programmatiskt. Du kan använda Python för att göra det. I det här blogginlägget kommer vi att förklara hur man konverterar en VSD till en VSDX i Python.

VSD är ett filformat som används av Microsoft Visio, ett populärt program för diagram och vektorgrafik. Den används för att skapa och lagra diagram, diagram och andra typer av visuella representationer av data och processer. Å andra sidan är VSDX det senaste filformatet som används av Visio, vilket är ett XML-baserat format som är mer effektivt och stöder nya funktioner som introduceras i nyare versioner av Visio.

Den här artikeln kommer att täcka följande ämnen:

  1. Python API för att konvertera VSD till VSDX utan Visio – Gratis nedladdning
  2. Hur man konverterar VSD till VSDX utan Visio
  3. Konvertera VSD till VSDX

Konvertera VSD till VSDX i Python API - Gratis nedladdning

För att konvertera VSD till VSDX kommer vi att använda Aspose.Diagram for Python. Det är ett mjukvarubibliotek som tillåter utvecklare att manipulera Microsoft Visio-filer i Python. Vi kan skapa, läsa och ändra Visio-diagram och former, samt konvertera Visio-filer till andra filformat som stöds, med hjälp av biblioteket. Det ger också stöd för Visio-funktioner som lager, former, kopplingar och textblock.

En av de viktigaste fördelarna med att använda Aspose.Diagram för Python är att det inte kräver att Microsoft Visio är installerat på maskinen. Detta gör det till ett bra alternativ för utvecklare som vill arbeta med Visio-filer i Python men inte har tillgång till Visio.

API tillhandahåller klassen Diagram, som är rotelementet i Visio-objekthierarkin. Vi kan spara diagrammet i filen i ett specificerat format med metoden Save(string filename, SaveFileFormat format) i denna klass. Uppräkningen SaveFileFormat gör det möjligt att välja format för att spara diagram.

Vänligen antingen ladda ner paketet eller installera API:et från PyPI med följande pip-kommando i konsolen:

pip install aspose-diagram-python 

Hur man konverterar VSD till VSDX utan Visio i Python

Vi kan enkelt konvertera en VSD till VSDX-format genom att följa stegen nedan:

  • Ladda en Visio VSD-fil.
  • Spara Visio som SVG.

Följande avsnitt förklarar hur du omvandlar dessa steg till Python och konverterar VSD till VSDX.

Konvertera VSD till VSDX med Python

Följ stegen nedan för att konvertera ett Visio-diagram från VSD till en VSDX programmatiskt i Python:

  1. Ladda en indatafil från Visio VSD med klassen Diagram.
  2. Anropa metoden save() med utdata-VSDX-filsökvägen och SaveFileFormat.VSDX som argument.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en VSD till VSDX i Python.

Få gratis tillfällig licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

VSD till VSDX Converter Online

Du kan också prova denna gratis online-app Visio till VSDX-omvandlare som utvecklats med ovanstående API. Den kan nås från vilken webbläsare eller enhet som helst utan att installera plugins, programvara eller prenumerationer.

Python Visio till VSDX Converter – Lärresurser

Förutom att konvertera VSD till VSDX kan du lära dig mer om biblioteket och utforska olika andra funktioner med hjälp av resurserna nedan:

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man konverterar VSD till VSDX i Python. Förutom att konvertera VSD till VSDX i Python, kan du också konvertera VSD-filer till VSDX-format online med hjälp av en gratis webbaserad Visio-konverterare. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även