Visio VSD VSDX till XAML csharp

Visio-diagram används för att skapa tekniska illustrationer på en duk i fritt format. Medan XAML är ett Extensible Application Markup Language för att skapa användargränssnitt. Ibland kan du behöva konvertera en Visio-fil i formatet VSDX eller VSD till en XAML-fil. Den här artikeln tar upp hur man konverterar ett VSD- eller VSDX-diagram till en XAML-fil programmatiskt i C#.

Visio Drawing to XAML Converter – C# API-installation

Aspose.Diagram for .NET API kan användas för att skapa, redigera, manipulera eller konvertera Microsoft Visio-ritningar i flera format inklusive VSD och VSDX. Du kan snabbt komma åt den genom att ladda ner dess DLL-fil från avsnittet Nedladdningar eller använda installationskommandot NuGet nedan:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konvertera VSDX till XAML-fil i C#

Du kan konvertera ett VSDX Visio-diagram till en XAML-fil med följande steg:

  1. Initiera ett objekt i klassen Diagram för att ladda käll-VSDX-diagrammet.
  2. Skriv den utgående XAML-filen med metoden Save.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man konverterar ett VSDX-diagram till en XAML-fil programmatiskt i C#:

// Ladda ingång Visio diagram
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// Skapa en instans av klassen XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Spara den utgående XAML-filen
diagram.Save("output.xaml", options);

Konvertera en Visio VSD-fil till XAML i C#

Följande steg förklarar processen för att konvertera en Visio VSD-fil till en XAML-fil programmatiskt i C#:

  1. Skapa ett objekt av klassen Diagram för att ladda indata-VSD-filen.
  2. Skriv den utgående XAML-filen med metoden Save.

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar ett VSD Visio-diagram till en XAML-fil programmatiskt i C#:

// Ladda ingång Visio diagram
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Skapa en instans av klassen XAMLSaveOptions
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// Spara den utgående XAML-filen
diagram.Save("output.xaml", options);

Skaffa en gratis API-licens

Du kan kontrollera alla funktioner i API:t i sin fulla kapacitet genom att skaffa en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du förstått processen för att konvertera en VSD- eller VSDX-fil till en XAML-fil programmatiskt i C#. XAML-filer används ofta för att beskriva användargränssnittselement i olika applikationer. Dessutom kan du många andra funktioner som ingår i API:t genom att besöka dokumentationen. Om du har några frågor kan du kontakta oss på forumet.

Se även

Skapa flödesschema programmatiskt i C#