VSD VSDX till VTX csharp

Visio-diagram används allmänt för att skapa flödesscheman, golvkartor och andra tekniska ritningar. En VTX-fil är dock en 3D-modell som används av 3D-modellering och animeringsprogram. Ibland kan du behöva konvertera en VSD- eller VSDX-fil till en VTX-fil. Den här artikeln tar upp hur man konverterar ett Visio-diagram i VSD- eller VSDX-format till en VTX-fil programmatiskt i C#.

VSD eller VSDX till VTX filkonverterare – C# API-installation

Du kan arbeta med Aspose.Diagram for .NET API för att arbeta med flera Visio-diagramfiler. Konfigurera helt enkelt API:et genom att ladda ner referensfilerna från sidan New Releases eller med följande installationskommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

Konvertera VSD Visio-fil till VTX-format i C#

Du kan konvertera en VSD-fil till VTX-format genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda ingångs VSD-diagrammet med hjälp av klassen Diagram.
  2. Initiera ett klassobjekt DiagramSaveOptions och ställ in utdataformatet.
  3. Spara den utgående VTX-filen med metoden Save.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en VSD-fil till VTX-formatet programmatiskt i C#:

// Ladda ingångsvisiodiagrammet
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// Skapa ett objekt av klassen DiagramSaveOptions
DiagramSaveOptions options = new DiagramSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Vtx;

// Spara den utgående VTX-filen
diagram.Save("Output.vtx", options);

Konvertera VSDX till VTX-fil Programmatiskt i C#

Du kan enkelt konvertera en VSDX Visio-fil till VTX-format. Följ stegen nedan för att utföra konverteringen i C#:

  1. Initiera en instans av klassen Diagram för att ladda VSDX-filen.
  2. Skapa en instans av klassen DiagramSaveOptions.
  3. Spara den utgående VTX-filen med metoden Save.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man konverterar en VSDX-fil till VTX-format programmatiskt i C#:

// Ladda ingångsvisiodiagrammet
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// Skapa ett objekt av klassen DiagramSaveOptions
DiagramSaveOptions options = new DiagramSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Vtx;

// Spara den utgående VTX-filen
diagram.Save("Output.vtx", options);

Skaffa en gratis API-licens

Du kan begära en gratis temporär licens för att testa API:t utan några utvärderingsrestriktioner.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en Visio-fil i VSD- eller VSDX-format till VTX-formatet programmatiskt i C#. Dessutom kan du utforska flera andra funktioner i API:t genom att gå igenom utrymmet dokumentation. Tveka inte att kontakta oss via forumet om du har några frågor.

Se även

Hitta och ersätt text i Visio-filer i C#