anslut POP3-server i C#

Post Office Protocol(POP3) är ett e-postprotokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från e-postservrarna. När du implementerar e-postklienter och arbetar med POP3-servrar måste du först upprätta en anslutning för att komma åt brevlådan. För att uppnå detta kommer du i den här artikeln att lära dig hur du ansluter till POP3-servrar med C# från dina .NET-applikationer.

C# API för att ansluta POP3-servrar

Aspose.Email for .NET är ett kraftfullt API som låter dig skapa funktionsrika e-postklientapplikationer. API:et låter dig skapa och skicka e-postmeddelanden samt hämta meddelanden från POP3-servrar. Du kan antingen ladda ner API:t eller installera det med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Email

Anslut till en POP3-server med C#

För att kunna ansluta till en POP3-server tillhandahåller Aspose.Email för .NET klass Pop3Client. Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server.

 • Skapa en instans av klassen Pop3Client.
 • Ange värd, användarnamn och lösenord med instansen Pop3Client.
 • Gå till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till en POP3-server med C#.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Ange värd, användarnamn, lösenord, port och säkerhetsalternativ för din klient
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;
client.SecurityOptions = SecurityOptions.Auto;

// Skriv ut meddelande efter anslutning
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Anslut till POP3-servern via proxy

I olika fall måste du komma åt e-postservrarna via en proxy. För närvarande stöder Aspose.Email för .NET anslutning till en POP3-server via SOCKS eller HTTP-proxy.

Ansluter POP3-server via SOCKS Proxy

Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server via SOCKS-proxy.

 • Skapa ett SocksProxy-objekt och ställ in adress, port och SOCKS-version.
 • Skapa en instans av klassen Pop3Client och ange adress, användarnamn, lösenord och andra inställningar.
 • Ställ in egenskapen Pop3Client.Proxy till objektet SocksProxy.
 • Få tillgång till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till POP3-server via SOCKS-proxy i C#.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Ställ in proxyadress
string proxyAddress = "192.168.203.142";

// Ange portnummer
int proxyPort = 1080;

// Skapa en instans av SocksProxy och konfigurera den
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.Proxy = proxy;

// Få brevlådeinformation
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Ansluter POP3-server via HTTP-proxy

Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server via HTTP-proxy.

 • Skapa ett HttpProxy-objekt och ange adress, användarnamn och lösenord.
 • Skapa en instans av klassen Pop3Client och ange adress, användarnamn, lösenord och andra inställningar.
 • Ställ in egenskapen Pop3Client.Proxy till objektet HttpProxy.
 • Få tillgång till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till en POP3-server via HTTP-proxy i C#.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");
      
// Skapa och konfigurera HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);
client.Proxy = proxy;

// Få brevlådeinformation
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.GetMailboxInfo();

Anslut till SSL-aktiverad POP3-server

Om du ansluter till en SSL-aktiverad POP3-server måste du ställa in ytterligare säkerhetsalternativ med egenskapen Pop3Client.SecurityOptions. Följande kodexempel visar hur du ansluter till en SSL-aktiverad POP3-server.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Ange värd, användarnamn, lösenord, port och säkerhetsalternativ för din klient
client.Host = "pop.gmail.com";
client.Username = "your.username@gmail.com";
client.Password = "your.password";
client.Port = 995;

// För SSL-aktiverad POP3-server
client.SecurityOptions = SecurityOptions.SSLAuto;

// Skriv ut meddelande efter anslutning
Console.WriteLine(Environment.NewLine + "Connected to POP3 server.");

Skaffa en gratis API-licens

Du kan prova Aspose.Email för .NET gratis genom att skaffa en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du ansluter till POP3-servrarna med C# från dina .NET-applikationer. Dessutom har du sett hur du ansluter till en SSL-aktiverad POP3-server eller upprättar en anslutning via SOCKS eller HTTP-proxy. Du kan utforska andra funktioner i Aspose.Email för .NET med dokumentation. Om du skulle ha några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via vårt forum.

Se även