Anslut till POP3-servrar i Java

Post Office Protocol(POP3) är ett e-postprotokoll som används för att hämta e-postmeddelanden från e-postservrarna. När du implementerar e-postklienter och arbetar med POP3-servrar måste du först upprätta en anslutning för att komma åt brevlådan. För att uppnå detta kommer du i den här artikeln att lära dig hur du ansluter till POP3-servrar i Java.

Java API för att ansluta POP3-servrar

Aspose.Email for Java är ett fantastiskt API som låter dig skapa funktionsrika e-postklientapplikationer. API:et låter dig skapa och skicka e-postmeddelanden samt hämta meddelanden från POP3-servrar. Vi kommer att använda detta API för att ansluta till POP3-servrarna och komma åt brevlådan. Du kan antingen ladda ner API:et eller installera det med hjälp av följande Maven-konfigurationer.

Förvar:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-email</artifactId>
  <version>22.4</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

Anslut till en POP3-server i Java

För att kunna ansluta till en POP3-server tillhandahåller Aspose.Email for Java klass Pop3Client. Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server.

 • Skapa en instans av klassen Pop3Client.
 • Ange värd, användarnamn och lösenord med Pop3Client-instansen.
 • Gå till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till en POP3-server i Java.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client();

// Ange värd, användarnamn och lösenord, port och säkerhetsalternativ för din klient
client.setHost("pop.gmail.com");
client.setUsername("your.username@gmail.com");
client.setPassword("your.password");
client.setPort(995);
client.setSecurityOptions(SecurityOptions.Auto);
System.out.println("Connecting to POP3 server using SSL.");

// Få tillgång till brevlådan

Anslut till POP3-servern via proxy

I olika fall måste du komma åt e-postservrarna via en proxy. För närvarande stöder Aspose.Email för Java anslutning till en POP3-server via SOCKS eller HTTP-proxy.

Ansluter POP3-server via SOCKS Proxy

Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server via SOCKS-proxy.

 • Skapa ett SocksProxy-objekt och ställ in adress, port och SOCKS-version.
 • Skapa en instans av klassen Pop3Client och ange adress, användarnamn, lösenord och andra inställningar.
 • Ställ in proxy till SocksProxy-objekt med metoden Pop3Client.setProxy().
 • Få tillgång till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till POP3-servern via SOCKS-proxy i Java.

// Skapa en instans av klassen Pop3Client
Pop3Client client = new Pop3Client("pop.domain.com", "username", "password");

// Ställ in proxyadress, port och proxy
String proxyAddress = "192.168.203.142";
int proxyPort = 1080;
SocksProxy proxy = new SocksProxy(proxyAddress, proxyPort, SocksVersion.SocksV5);
client.setProxy(proxy);

// Få tillgång till brevlådan
Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();

Ansluter POP3-server via HTTP-proxy

Följande är stegen för att ansluta till en POP3-server via HTTP-proxy.

 • Skapa ett HttpProxy-objekt och ange adress, användarnamn och lösenord.
 • Skapa en instans av klassen Pop3Client och ange adress, användarnamn, lösenord och andra inställningar.
 • Ställ in proxy till HttpProxy-objekt med metoden Pop3Client.setProxy().
 • Få tillgång till brevlådan.

Följande kodexempel visar hur man ansluter till en POP3-server via HTTP-proxy i Java.

// Skapa en instans av HttpProxy
HttpProxy proxy = new HttpProxy("18.222.124.59", 8080);

// Skapa Pop3Client
try (Pop3Client client = new Pop3Client("imap.domain.com", "username", "password")) {
  // Ställ in HTTP-proxy
  client.setProxy(proxy);
 
  // Få tillgång till brevlådan
  Pop3MailboxInfo mailboxInfo = client.getMailboxInfo();
}

Skaffa en gratis API-licens

Du kan prova Aspose.Email för Java gratis genom att skaffa en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du ansluter till POP3-servrarna i Java. Dessutom har du sett hur du ansluter till en server via SOCKS eller HTTP-proxy. Dessutom kan du utforska andra funktioner i Aspose.Email för Java med hjälp av dokumentation. Om du skulle ha några frågor eller funderingar kan du kontakta oss via vårt forum.

Se även