Läs Outlook MSG-fil i C#

MSG är ett populärt filformat som används av MS Outlook för att lagra e-postmeddelanden, kontakter, möten, etc. När du arbetar med e-postautomatisering från dina .NET-applikationer kan du behöva läsa MSG-filer. För att åstadkomma det täcker den här artikeln hur man analyserar och läser Outlook MSG-filer i C#. Dessutom kommer vi att visa hur man hämtar bilagor från en MSG-fil programmatiskt.

C# .NET API för att analysera och läsa MSG-filer

Aspose.Email for .NET är ett kraftfullt .NET API som tillhandahåller ett brett utbud av funktioner för att implementera e-postklientapplikationer. Det stöder att skapa, skicka, läsa och manipulera e-postmeddelanden sömlöst. Vi kommer att använda detta API för att analysera och läsa MSG-filer och extrahera deras bilagor. Du kan antingen installera API:t från NuGet eller ladda ner dess DLL.

PM> Install-Package Aspose.Email

Analysera och läs en Outlook MSG-fil i C#

Aspose.Email för .NET tillåter läsning av all viktig data från en MSG-fil såsom avsändare, mottagare, e-posttext, etc. Låt oss se hur man läser dessa data från en MSG-fil i C#.

Följande kodexempel visar hur man läser en Outlook MSG-fil i C#.

// Skapa en instans av MailMessage från fil
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Få ämne
Console.WriteLine("Subject:" + message.Subject);

// Få från adressen
Console.WriteLine("From:" + message.From);

// Få kropp
Console.WriteLine("Body" + message.Body);

// Få information om mottagare
Console.WriteLine("Recipient: " + message.To);

// Skaffa bilagor
foreach (var att in message.Attachments)
{
    Console.Write("Attachment Name: " + att.Name); 
}

Få bilagor från MSG-fil i C#

Aspose.Email för .NET låter dig också hämta bilagor från en MSG-fil. Följande steg visar hur man hämtar och sparar bilagorna till en MSG-fil i C#.

Följande kodexempel visar hur man hämtar och sparar bilagor av en MSG-fil i C#.

// Skapa en instans av MailMessage från fil
MailMessage message = MailMessage.Load("sample.msg");

// Iterera genom bilagasamlingen
foreach (var attachment in message.Attachments)
{
    // Spara bilagan
    attachment.Save(attachment.Name);
}

Skaffa en gratis API-licens

Du kan använda Aspose.Email för .NET utan utvärderingsbegränsningar genom att skaffa en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du läser Outlook MSG-filer programmatiskt i C#. Dessutom har du sett hur man hämtar bilagor i en MSG-fil och sparar dem på disk. För att utforska mer om Aspose.Email för .NET kan du besöka dokumentation. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att meddela oss via vårt forum.

Se även