Konvertera WOFF till TTF med Java.

Web Open Font Format eller helt enkelt WOFF är ett webbteckensnitt som oftast används på webbsidor. I vissa fall kan vi behöva konvertera webbteckensnitt till true-type-teckensnitt. True Type Font eller TTF används i operativsystem för alla digitala plattformar. I föregående inlägg har vi sett hur man konverterar TTF till webbteckensnitt. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man konverterar WOFF till TTF i Java.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

Java WOFF till TTF Converter API

För att konvertera WOFF till TTF kommer vi att använda Aspose.Font for Java API. Det tillåter att ladda, spara och extrahera information från typsnittstyper som stöds.

Klassen FontFileDefinition i API:t representerar teckensnittsfilens definition. Klassen FontDefinition tillåter arbete med teckensnittets interna data såsom namn, typ, etc. Metoden Font.open() öppnar ett teckensnitt med hjälp av FontDefinition-objektet. Vi kan spara det inlästa teckensnittet till andra format med metoden saveToFormat() i Font-klassen. Sparformaten finns i FontSavingFormats uppräkningen.

Vänligen antingen ladda ner JAR för API eller lägg till följande pom.xml-konfiguration i en Maven-baserad Java-applikation.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.6</version>
</dependency>

Konvertera WOFF till TTF med Java

Vi kan enkelt konvertera Web Open Fonts (WOFF) till True Type Fonts (TTF) genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du teckensnittsfilen med klassen FileSystemStreamSource.
 2. Skapa sedan en instans av FontFileDefinition-klassen med filtillägget som “woff” och källfilsobjektet som argument.
 3. Initiera sedan FontDefinition-klassobjektet med Font-typ som TTF och FontFileDefinition-objekt.
 4. Därefter öppnar du teckensnittet med metoden Font.open() med FontDefinition-objektet som argument.
 5. Till sist, anropa metoden saveToFormat() för att spara den. Den tar utdatafilens sökväg och FontSavingFormats till TTF som argument.

Följande kodexempel visar hur man konverterar WOFF till TTF med Java.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar WOFF till TTF.
// WOFF-filsökväg
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff";

// Ladda teckensnittsfilen
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Skapa typsnittsfildefinition
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff", source);

// Skapa teckensnittsdefinition
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Öppna teckensnitt
Font font = Font.open(fontDefinition);

// TTF-utgångsväg
String outPath = "C:\\Files\\font\\WoffToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// Konvertera WOFF till TTF
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Konvertera WOFF2 till TTF med Java

Vi kan också konvertera WOFF2 till TTF genom att följa stegen som nämnts tidigare. Men vi behöver bara ställa in filtillägget som “woff2” i det andra steget.

Följande kodexempel visar hur man konverterar WOFF2 till TTF med Java.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar WOFF2 till TTF.
// WOFF2-filsökväg
String fontPath = "C:\\Files\\font\\Montserrat-Regular.woff2";

// Ladda teckensnittsfilen
FileSystemStreamSource source = new FileSystemStreamSource(fontPath);

// Skapa teckensnittsfildefinition
FontFileDefinition fileDefinition = new FontFileDefinition("woff2", source);

// Skapa teckensnittsdefinition
FontDefinition fontDefinition = new FontDefinition(FontType.TTF, fileDefinition);

// Öppna teckensnitt
Font font = Font.open(fontDefinition);

// TTF-utgångsväg
String outPath = "C:\\Files\\font\\Woff2ToTtf_Out.ttf";
FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);

// Konvertera WOFF2 till TTF
font.saveToFormat(outStream, FontSavingFormats.TTF);

Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova biblioteket utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man konverterar webböppna teckensnitt till True Type-teckensnitt i Java. Vi har också sett hur man sparar WOFF2 som TTF programmatiskt. Dessutom kan du lära dig mer om Aspose.Font för Java API med hjälp av dokumentationen. I händelse av oklarheter, var god kontakta oss på vårt forum.

Se även