Konvertera grader till minuter sekunder DMS i C#

Latitud- och longitudvärden används för att ange vilken plats som helst på jorden. Medan graderna minuter sekunder är ett annat format för geografiska koordinater. I vissa scenarier kan du behöva konvertera några decimalgrader till formatet grader minuter sekunder. Efter sådana krav täcker den här artikeln hur man konverterar decimalgrader till gradminuter och sekunder DMS programmatiskt i C#.

Decimalgrader till grader Minuter Sekunder DMS Converter API - Installation

Aspose.GIS for .NET API stöder att skapa eller manipulera olika filformat relaterade till GIS-applikationer som ArcGIS, QGIS, etc. Du kan enkelt installera det i din miljö antingen genom att ladda ner dess DLL-filer från sidan New Releases eller installera den med installationskommandot NuGet nedan:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Konvertera decimalgrader till graderminuter i C#

Du måste följa stegen nedan för att konvertera decimalgrader till gradminuter programmatiskt i C#:

  1. Ange först och främst värdena för longitud och latitud.
  2. Konvertera decimalgraderna till grader minuter.
  3. Skriv ut de konverterade värdena på konsolen.

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar decimalgrader till grader minuter programmatiskt i C#.

// Ange värden för latitud och longitud
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Konvertera till grader minuter
String degreeDecimalMinutes = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeDecimalMinutes);

// Skriv ut utdata på konsolen
Console.WriteLine("Decimal Minutes: " + degreeDecimalMinutes);

Konvertera decimalgrader till grader minuter sekunder DMS i C#

Du kan konvertera decimalgrader till grader minuter sekunder med följande steg:

  1. Ange först ingångsvärdena för longitud och latitud.
  2. Konvertera decimalgraderna till grader minuter sekunder.
  3. Skriv ut utdatavärdena på konsolen.

Exempelkoden nedan förklarar hur man konverterar decimalgrader till grader minuter sekunder programmatiskt i C#.

// Ange värden för latitud och longitud
Double latitude = 25.5;
Double longitude = 45.5;

// Konvertera till grader minuter sekunder
String degreeMinutesSeconds = Aspose.Gis.GeoConvert.AsPointText(latitude, longitude, Aspose.Gis.PointFormats.DegreeMinutesSeconds);

// Skriv ut utdata på konsolen
Console.WriteLine("Degree Minutes Seconds: " + degreeMinutesSeconds);

Få gratis licens

Du kan utvärdera API:et utan några begränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du förstått hur du konverterar decimalgrader till grader minuter sekunder DMS-format programmatiskt i C#. Konvertera helt enkelt longitud- och latitudvärdena till DMS-format i .NET-applikationer. Dessutom kan du besöka avsnittet dokumentation för att utforska många andra funktioner som ingår i API:et. Om du har några problem, vänligen kontakta oss på forum.

Se även