Konvertera KML till SHP i C#

KML är ett filformat som används för att visa geografiska data. Medan SHP-filen innehåller geometridata som en uppsättning vektorkoordinater. I vissa fall kanske du vill konvertera en KML-fil till SHP-format. Efter sådana scenarier diskuterar den här artikeln hur man konverterar en KML-fil till SHP-format programmatiskt i C#.

 1. KML to SHP Converter - C# API Installation
 2. Hur man konverterar en KML-fil till SHP-format i C#
 3. Konvertera KML till SHP Programmatiskt i C#

KML till SHP Converter - C# API Installation

Aspose.GIS for .NET API kan användas för att skapa, redigera eller konvertera olika geografiska filformat. Du kan snabbt konfigurera det genom att ladda ner DLL-filerna från avsnittet New Releases eller köra följande installationskommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.GIS

Hur man konverterar en KML-fil till SHP-format i C#

Stegen nedan visar hur man konverterar en KML-fil till en SHP-fil:

 1. Initiera en instans av klassen ConversionOptions.
 2. Tilldela Wgs84 till destinationslagret.
 3. Konvertera KML till SHP-fil.

Den efterföljande rubriken förklarar ytterligare detaljerna i denna omvandling.

Konvertera KML till SHP Programmatiskt i C#

Följ stegen nedan för att konvertera KML till SHP-fil:

 1. Skapa ett klassobjekt ConversionOptions.
 2. Tilldela Wgs84 till destinationslagret.
 3. Konvertera KML till SHP-fil med metoden Konvertera.

Kodexemplet nedan visar hur man konverterar KML till SHP programmatiskt i C#.

// Ange konverteringsinställningar.
Aspose.Gis.ConversionOptions options = null;

// Detta alternativ tilldelar Wgs84 till destinationslagret.
if (Aspose.Gis.Drivers.Shapefile.SupportsSpatialReferenceSystem(Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84))
{
  options = new Aspose.Gis.ConversionOptions()
  {
    DestinationSpatialReferenceSystem = Aspose.Gis.SpatialReferencing.SpatialReferenceSystem.Wgs84,
  };
}

// Konvertera filformat från KML till SHP
Aspose.Gis.VectorLayer.Convert("second.kml", Aspose.Gis.Drivers.Kml, "destination.shp", Aspose.Gis.Drivers.Shapefile, options);

Få gratis licens

Du kan få en gratis temporär licens för att undvika utvärderingsbegränsningarna för API:t.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en KML-fil till SHP-format programmatiskt i C#. Dessutom täcks många andra funktioner i API:t under avsnittet dokumentation. Kontakta oss gärna på forum om du har några oklarheter eller funderingar.

Se även