Konvertera HTML till GIF i Java Programmatically

Det här blogginlägget utvecklar en programmatisk HTML-till-bildkonvertering i en Java-applikation. Aspose.HTML for Java är lätt att installera och mycket flexibel att arbeta med. Dessutom kan du välja detta HTML till bild API på grund av dess utvecklarvänliga arkitektur. Så vi kommer att implementera hur man konverterar HTML till GIF i Java med detta Java API utvecklat av Aspose. Det finns inget tredjepartsberoende inblandat och du kan gå direkt till implementeringen direkt efter installationen.

HTML till Image API-installation

Denna installation guide förklarar allt som har med installationen att göra. Du kan dock ladda ner JAR-filen eller följa följande Maven-konfigurationer:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>
 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>23.11</version>
  </dependency>
</dependencies>
HTML till Image API-installation

Konvertera HTML till GIF i Java - Kodprov

Följande steg och kodexemplet visar hur man konverterar HTML till GIF i Java:

 • Initiera konstruktorn för klassen HTMLDocument med ett HTML-källdokument.
 • Instantiera en instans av klassen ImageSaveOptions och skicka GIF ImageFormat.
 • Definiera utdatafilens sökväg.
 • Konvertera HTML till GIF genom att använda metoden convertHTML.
public class main {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
	String outpath = "/files/";
	// Initiera konstruktorn för HTMLDocument-klassen med ett HTML-källdokument. 
    HTMLDocument htmlDocument = new HTMLDocument(outpath+"sample.html");
    // Instantiera en instans av klassen ImageSaveOptions och skicka GIF ImageFormat. 
    ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Gif);
    // Definiera utdatafilens sökväg. 
    String outputFile = outpath+"HTMLtoGIF_Output.gif";
    // Konvertera HTML till GIF genom att anropa convertHTML-metoden.
    Converter.convertHTML(htmlDocument, options, outputFile);
	 } 
}

Du kan se resultatet i bilden:

HTML till bildkonvertering

HTML till GIF Converter - Onlineverktyg

Aspose.HTML for Java stödjer ett online verktyg för att konvertera HTML till GIF. Vidare är denna online HTML till GIF-omvandlare webbaserad och du kan använda den utan att skapa något konto.

html till gif-konverterare

HTML till bildkonvertering - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova detta HTML-till-bild-API utan utvärderingsbegränsningar.

Summering

Vi installerade Aspose.HTML för Java och använde dess metoder för att konvertera HTML till GIF i Java programmatiskt. Dessutom diskuterade vi lite en online HTML till GIF-omvandlare som drivs av detta HTML till bild API. För mer utforskning, vänligen besök dokumentationen, GitHub-repo och API-referenserna. Så håll kontakten för kommande uppdateringar.

Hör gärna av dig

Du kan meddela oss om dina frågor eller frågor på vårt forum.

Vanliga frågor – vanliga frågor

Hur förvandlar man HTML-kod till GIF?

Besök denna länk för det fullständiga svaret tillsammans med ett kodexempel.

Hur konverterar man HTML-fil till bild i Java?

Aspose.HTML for Java erbjuder en kraftfull API-lösning samt ett online verktyg för denna HTML till bildkonvertering.

Se även