Konvertera HTML till Word DOCX C#

HTML-filer används ofta för att skapa, redigera eller kommunicera mycket information. På samma sätt är Microsoft Word-filer inklusive DOCX och DOC också kända på grund av olika funktioner. Du kan konvertera HTML-webbsidefiler till word-filer, DOCX eller DOC i C#. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar HTML till Word DOCX DOC i C#. Låt oss ta en snabb översikt över följande användningsfall här:

C# HTML till Word DOCX DOC Converter

Aspose.HTML for .NET API stöder många funktioner för att skapa, manipulera och konvertera HTML. En framträdande funktion är HTML till DOCX/DOC-konvertering i C#. Du kan enkelt konfigurera API:t genom att ladda ner det från avsnittet New Releases eller installera det från NuGet med följande kommando:

PM> Install-Package Aspose.Html

Konvertera HTML-webbsida till Word DOC i C#

Låt oss utforska HTML till Word DOCX/DOC C#-konvertering från ett enkelt användningsfall. Vi kommer att skapa en grundläggande HTML-fil och sedan utföra konverteringen. Du måste följa följande steg för att konvertera HTML till Word-fil (DOCX/DOC) i C#:

 1. Skriv en enkel HTML-fil
 2. Ladda in HTML-fil
 3. Initiera objektet DocSaveOptions
 4. Konvertera HTML-webbsida till Word DOCX i C#

C#-koden nedan visar hur man konverterar en HTML-webbsida till en Word-fil som DOCX/DOC:

// Förbered en HTML-kod och spara den i filen.
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// Initiera ett HTML-dokument från filen
using (var document = new HTMLDocument("document.html"))
{
  // Initiera DocSaveOptions 
  var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions();

  // Konvertera HTML-webbsida till DOCX
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, "output.docx");
}

Avancerade alternativ för att konvertera HTML till Word DOC

Låt oss gå ytterligare ett steg längre. Du kan ändra storleken på en sida, marginaler, bakgrundsfärg och andra egenskaper med hjälp av objektet DocSaveOptions. Alla dessa alternativ bidrar till större kontroll över hur filerna konverteras. Detta kan hjälpa dig att uppnå dina krav utan att bry dig om underliggande filformat. Du bör följa stegen nedan för att konvertera HTML till DOCX med avancerade alternativ med C#:

 1. Ladda in HTML-fil
 2. Initiera objektet DocSaveOptions
 3. Ange sidstorlek i tum
 4. Anropa metoden ConvertHTML för HTML till Word DOCX-konvertering i C#

Koden nedan är baserad på ovanstående steg som visar hur man konverterar HTML till Word DOCX-fil i C#:

// Förbered en HTML-kod och spara den i filen
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// Ställ in A5 som sidstorlek
var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions
{
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
    {
      Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(8.3f), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(5.8f))
    }
  }
};

// Konvertera HTML-dokument till DOCX
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML("document.html", options, "output.docx");

Slutsats

I den här artikeln har vi utforskat HTML till Word DOCX DOC-konvertering programmatiskt i C#. Aspose.Words tillhandahåller kraftfulla funktioner för att hantera ett brett utbud av Word-dokumentrelaterade uppgifter, vilket gör det till ett värdefullt verktyg för utvecklare som arbetar med Word-dokument. Oavsett om du behöver konvertera HTML-innehåll till dokument eller utföra mer komplex dokumentmanipulation, är Aspose.Words en mångsidig lösning som kan spara tid och ansträngning. Du kan besöka Documentation Section eller API-referenser för ytterligare analys. I händelse av oklarheter eller problem, skriv till oss på Free Support Forum.

Se även