Konvertera MD HTML Java

Markdown används för att skapa formaterad text med vanliga textsymboler. Du kan enkelt formatera text som fetstil, kursiv, understruken och andra formateringstyper. Du kan konvertera Markdown MD till HTML såväl som HTML till Markdown programmatiskt i Java. Följande avsnitt förklarar dessa konverteringsscenarier.

HTML och Markdown inter-konvertering – Java API-installation

Du kan konvertera HTML-webbsidan till en Markdown-fil med Java. Du kan konfigurera Aspose.HTML for Java API genom att ladda ner JAR-filen från avsnittet Nedladdningar eller använda följande Maven-konfigurationer i ditt projekt.

Förvar:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.6</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera HTML-webbsida till Markdown MD Programmatiskt i Java

Du kan konvertera HTML-webbsida till Markdown-text med följande steg.

 1. Ladda in HTML-filen.
 2. Ange MarkdownSaveOptions objekt.
 3. Anropa metoden ConvertHTML och spara utdata Markdown .md-fil.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar HTML-webbsida till Markdown .md i Java:

// Förbered en HTML-kod och spara den i filen.
String code = "<h1>Header 1</h1>" +
      "<h2>Header 2</h2>" +
      "<p>Hello World!!</p>";

FileWriter fw = new FileWriter("document.html");
fw.write(code);
fw.close();

// Anrop ConvertHTML-metoden för att konvertera HTML till Markdown.
Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", new MarkdownSaveOptions(), "output.md");

Konvertera Markdown .md-fil till HTML-webbsida Programmatiskt i Java

Du kan konvertera en Markdown .md-fil till HTML-webbsida med följande steg:

 1. Ladda inmatningsfilen Markdown.
 2. Spara utdata-HTML-fil med metoden ConvertMarkdown.

Följande kodavsnitt förklarar hur man konverterar en Markdown-fil till HTML-webbsida i Java:

// Förbered ett enkelt Markdown-exempel
String code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit blogs](https://blog.aspose.com/)";

// Skapa en Markdown-fil
FileWriter fw = new FileWriter("input_document.md");
fw.write(code);
fw.close();

// Konvertera Markdown till HTML-dokument
Converter.convertMarkdown("input_document.md","MarkdownToHTMLoutput.html");

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar Markdown-filer till HTML eller HTML-webbsida till Markdown programmatiskt i Java. Dessutom kan du lära dig andra funktioner i API:t genom att besöka dokumentationen. Om du har några funderingar är du välkommen att kontakta oss på forumet.

Se även