XHTML PDF Java

XHTML är ett textbaserat filformat med markering i XML-format. Detta format används ofta på grund av att det är generiskt och kräver mindre skript. Medan PDF-filer är filer med fast layout som ofta används på grund av att de är plattformsoberoende. I vissa fall kan du behöva konvertera XHTML-filer till PDF-format. I enlighet med sådana användningsfall visar den här artikeln hur man konverterar XHTML till PDF-format i Java.

XHTML till PDF Converter – Java API-installation

Aspose.HTML for Java API stöder HTML, MHTML, PDF och många andra filformat. Du kan snabbt konfigurera API:et genom att ladda ner dess JAR-fil från avsnittet New Releases eller via följande konfigurationer för att komma åt det från Aspose Repository:

Förvar:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.12</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera XHTML till PDF-fil Programmatiskt i Java

Stegen nedan beskriver hur man konverterar en XHTML-fil till PDF-format programmatiskt i Java:

 1. Ladda ingångs XHTML-filen.
 2. Skapa ett klassobjekt PdfSaveOptions.
 3. Konvertera XHTML-filen till PDF-format.

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar XHTML till PDF-format programmatiskt i Java:

// Ladda in XHTML-filen för att konvertera den
HTMLDocument document = new HTMLDocument("sample.xhtml");

// Skapa instans av PdfSaveOptions
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();

// Spara XHTML som ett PDF-dokument
Converter.convertHTML(document, options, "output.pdf");

Utforska Aspose.HTML för Java

Du kan ta en titt på avsnittet dokumentation för att utforska olika andra funktioner i API:et. Dessutom täcks även andra användbara ämnen som ger information om release notes samt detaljer i nybörjarguiden.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du lärt dig hur man konverterar XHTML till PDF-format. Denna konvertering är användbar i olika scenarier som när du behöver dela data med många människor. Dessutom, om du har några förfrågningar eller oklarheter, är du välkommen att skriva till oss på forumet.

Se även