HTML till Image Java

HTML används ofta för att visa data och information på webbsidor, webbapplikationer och olika plattformar. Du kan behöva konvertera HTML till en bild som JPG, PNG, TIFF, BMP etc. Du kan utföra HTML-till-bildkonvertering programmatiskt med Aspose.HTML for Java i dina Java-baserade applikationer. Dessutom tar API:et hand om att rendera HTML till bild och du behöver inte oroa dig för underliggande detaljer i filformaten. Använd helt enkelt API-anropen så renderas HTML-filen snyggt. Låt oss utforska Java HTML till bildkonvertering i detalj:

Java HTML to Image Converter – API-installation

Aspose.HTML for Java API stöder redigering, manipulering och konvertering av HTML-filer med Java-språk. Det kan enkelt konfigureras genom att ladda ner från New Releases eller via Aspose Repository med följande installationskonfigurationer:

Förvar:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

Beroende:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

Konvertera HTML till JPG-bild i Java

Du kan enkelt konvertera HTML-filer till bild med några rader kod. Låt oss lära oss HTML till JPG-bildkonvertering med stegen nedan:

 1. Ladda in HTML-fil
 2. Initiera ImageSaveOptions
 3. Konvertera HTML till utdata JPG-bild

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar HTML till JPG-bild med Java-kod:

// Ladda in HTML-dokument
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Initiera ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Jpeg);

  // Konvertera HTML till utdata JPG-bild
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.jpg");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Konvertera HTML till PNG-bild med Java

PNG-bildformat är en annan populär bildtyp som ofta föredras på grund av vissa bildfunktioner. Till exempel stöder en PNG-bild transparens i bilden. Du kan rendera en HTML-fil till PNG-bild med dessa steg:

 1. Ladda in HTML-fil with HTMLDocument class
 2. Ange ImageFormat som PNG
 3. Spara utdata PNG-bild

Följande kod förklarar hur man konverterar HTML till PNG-bild:

// Initiera ett HTML-dokument från HTML-filen
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Initiera ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Png);

  // Konvertera HTML till PNG
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.png");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Konvertera HTML till TIFF-bild i Java

TIFF-bildfilformat är populärt på grund av brett stöd i nästan alla systemmiljöer. Du kan enkelt konvertera HTML till TIFF-bilder med några enkla steg:

 1. Initiera HTMLDocument för att läsa in HTML
 2. Ange ImageFormat.Tiff för utdataformatet
 3. Spara utdata TIFF-bild

Koden nedan beskriver hur man konverterar HTML till TIFF-bild på Java-språk:

// Initiera ett HTML-dokument från HTML-filen
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument(dataDir + "document.html");
try {    
  // Ställ in sidstorleken 3000x1000 pixlar och ändra bakgrundsfärgen till grön
com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Tiff);
com.aspose.html.rendering.PageSetup pageSetup = new com.aspose.html.rendering.PageSetup();
com.aspose.html.drawing.Page anyPage = new com.aspose.html.drawing.Page();
anyPage.setSize(
    new com.aspose.html.drawing.Size(
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(3000),
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(1000)
    )
);
pageSetup.setAnyPage(anyPage);
options.setPageSetup(pageSetup);

// Ställ in bakgrundsfärg för utdatabilden
options.setBackgroundColor(com.aspose.html.drawing.Color.getGreen());

// Kalla ConvertHTML för att konvertera 'document.html' till tiff-bild
com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", options, dataDir + "output.tiff");  
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Konvertera HTML till BMP-bild med Java

Utforska flera andra metoder och egenskaper för HTML till bildkonvertering, låt oss utforska hur du ställer in sidstorlek, bakgrundsfärg etc. för utdatafilen. Du kan enkelt konvertera HTML till BMP-bild med dessa ytterligare alternativ genom att använda följande steg:

 1. Ladda in HTML-fil
 2. Ange storlek och bakgrundsfärg för utdatabilden
 3. Spara utdata TIFF-bild

Koden nedan visar hur man konverterar HTML-fil till TIFF-bild med Java:

// Initiera ett HTML-dokument från HTML-filen
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // Initiera ImageSaveOptions
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Bmp);

  // Konvertera HTML till BMP
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.bmp");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

Slutsats

Vi har lärt oss hur man konverterar eller renderar HTML-filer till olika bildformat inklusive JPG, PNG, TIFF, BMP, etc med hjälp av Java. Du kan ytterligare utforska effektiviteten och funktionerna i API:t genom att gå igenom exempelprojektet. Den visar upp många funktioner för att arbeta med HTML-filer. Dessutom kan du alltid kontakta oss på Free Support Forum för att diskutera dina krav eller problem.

Se även

Info: Med Aspose JPG till PPT eller PNG till PPT omvandlare kan du skapa PowerPoint-presentationer från enkla bilder.