Slå samman HTML-mall C#

HTML-mallar används för att samla in data från olika datakällor. Efter att ha slagit samman data med mallen kan du skapa HTML-dokument. I vissa scenarier kan indata för sammanslagning med mallfiler finnas i JSON-format. I enlighet med sådana användningsfall täcker den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med JSON-formatdata programmatiskt i C#.

HTML Template Merger med JSON – C# API Installation

Aspose.HTML for .NET API är utformat för att skapa eller manipulera HTML-filer och andra relevanta filformat inklusive SVG, MHT, etc. Du kan enkelt komma åt API:t genom att ladda ner DLL-filerna från New Releases avsnittet eller kör följande NuGet installationskommando i Microsoft Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Html

Hur man sammanfogar mall med JSON-data i C#

Du kan slå samman en mall för en webbsida med JSON-formaterad data genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda HTML-malldokumentet och mata in JSON-data.
  2. Ange filsökvägar och slå samman mallen med JSON-formatdata.

Nästa avsnitt är baserat på denna algoritm som sammanfattar hela processen förutom ett exempel på kodavsnitt.

Slå samman HTML-mall med JSON-data i C#

Du kan slå samman HTML-mallar med data från JSON-källor genom att följa stegen nedan:

  1. Initiera klassobjektet HTMLDocument för att ladda HTML-mallen.
  2. Ladda JSON-filen för att fylla i data.
  3. Slå samman HTML-mallen med JSON-data med metoden ConvertTemplate.

Följande kodsnutt visar hur man sammanfogar HTML-mallen med JSON-data programmatiskt i C#:

// HTML-malldokument 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateForJson.html");

// JSON-data för sammanslagning 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "JsonTemplate.json");

// Utdatafilens sökväg 
string templateOutput = dataDir + "MergeHTMLWithJson_Output.html";

//Slå samman HTML-mall med JSON-data
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Utforska Aspose.HTML för .NET

Du kan besöka utrymmet dokumentation för att kontrollera olika kapitel som täcker olika funktioner som stöds av API:et.

Få gratis licens

Intresserad av att utvärdera API utan några utvärderingsbegränsningar? Begär gärna en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur man sammanfogar en HTML-mall med JSON-data programmatiskt i C#. Dessutom tillhandahåller API:et inline uttryckssyntax för att arbeta med olika HTML-mallar eller datakällor i dina applikationer. Om du behöver diskutera några av dina krav eller frågor, skriv till oss via forum.

Se även

Konvertera Markdown till HTML i C#