Slå samman HTML-mall C#

HTML-formulär kan användas för att samla in information från flera källor. Den insamlade informationen kan lagras eller serialiseras i en databas som senare kan extraheras som data i XML-format. I vissa fall kan du behöva slå samman HTML-mall med XML-data. Efter sådana fall förklarar den här artikeln hur man sammanfogar HTML-mallar med XML-data programmatiskt i C#.

HTML-mall sammanslagning med XML-fil – C# API-installation

Aspose.HTML for .NET API stöder arbete med HTML-filer och många andra filformat. API-konfigurationen är ganska enkel eftersom du kan ladda ner dess DLL-filer från sidan Nedladdningar eller använda följande kommando för att installera den från NuGet-galleriet med NuGet Package Manager:

PM> Install-Package Aspose.Html

Hur man slår samman HTML-mall med XML-värden i C#

Följande steg sammanfattar HTML-sammanfogningsprocessen för att slå samman HTML-mall med XML-data:

  1. Ladda HTML-inmatningsmallen tillsammans med XML-källdata.
  2. Ställ in filsökvägarna och utför mallsammanslagning.

Följande rubrik utvecklar denna process ytterligare tillsammans med ett körande kodexempel.

Slå samman HTML-mall med XML-data i C#

Du kan enkelt slå samman XML-data med en HTML-mall med följande steg:

  1. Ladda källmallsfilen med en instans av klassen HTMLDocument.
  2. Gå till XML-inmatningsfilen för att slå samman dess data.
  3. Slå samman HTML-mallen med data i XML-format med metoden ConvertTemplate.

Kodavsnittet nedan beskriver hur man sammanfogar HTML-mall med XML-data programmatiskt i C#:

// HTML-malldokument 
Aspose.Html.HTMLDocument templateHtml = new Aspose.Html.HTMLDocument(dataDir + "HTMLTemplateforXML.html");

// XML-data för sammanslagning 
Aspose.Html.Converters.TemplateData data = new Aspose.Html.Converters.TemplateData(dataDir + "XMLTemplate.xml");

// Utdatafilens sökväg 
string templateOutput = dataDir + "HTMLTemplate_Output.html";

// Slå samman HTML-mall med XML-data
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertTemplate(templateHtml, data, new Aspose.Html.Loading.TemplateLoadOptions(), templateOutput);

Lär dig Aspose.HTML för .NET

Du kan utforska flera kapitel som täcker olika funktioner i API:t under avsnittet dokumentation för att ta en titt på andra möjligheter att arbeta med HTML och andra filer som stöds.

Få gratis licens

Du kan begära en gratis tillfällig licens för att undvika eventuella utvärderingsbegränsningar och vattenstämpeln i utdatadokumenten.

Slutsats

I den här artikeln har du förstått hur man sammanfogar HTML-mall med XML-formatdata programmatiskt i C#. Dessutom kan du improvisera kodavsnittet för att bearbeta data från olika källor som en URL, en fil, etc. enligt dina krav. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på forum.

Se även

Konvertera Markdown till HTML i C#