Oskärpa bilder i C#

När du arbetar med bildmanipulation kan du ofta behöva redigera bilderna genom att använda olika filter/effekter. Bland olika andra effekter används suddighetseffekten vanligtvis för att tona bort objekten i en bild. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du suddar en bild programmatiskt i C#.

C# API för att göra bilder suddiga – gratis nedladdning

Aspose.Imaging for .NET är ett fantastiskt bildbehandlings-API som ger ett brett utbud av funktioner för att redigera bilderna. Vi kommer att använda detta API för att tillämpa suddighetseffekten på våra bilder. Du kan antingen ladda ner API:et eller installera det med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Steg för att sudda bilder i C#

Aspose.Imaging för .NET låter dig applicera oskärpa effekten på en bild inom tre enkla steg, som ges nedan.

 • Ladda först in bildfilen.
 • Använd oskärpa filtret på bilden.
 • Slutligen, spara den suddiga bilden på disken.

Följande avsnitt visar vilka klasser och metoder som används för att tillämpa oskärpa på en bild med C#.

Oskärpa en bild i C#

Följande är stegen för att göra en bild suddig i C#.

Följande kodexempel visar hur man applicerar oskärpaeffekten på en bild i C#.

// Ladda bilden
using (Image image = Image.Load("image.bmp"))
{
  // Konvertera bilden till RasterImage
  RasterImage rasterImage = (RasterImage)image;

  // Applicera oskärpa effekt
  rasterImage.Filter(rasterImage.Bounds, new GaussianBlurFilterOptions(5, 5));

  // Spara suddig bild
  rasterImage.Save("blurred-image.bmp");
}

För demonstration använde vi oskärpa effekten på följande bild.

Mata in bild för att tillämpa oskärpaeffekt

Följande är den resulterande bilden vi får efter att vi tillämpat oskärpaeffekten.

Output oskärpa bild i C#

C# Image Blurring API - Skaffa en gratis licens

Du kan få en gratis tillfällig licens och göra bilder oskarpa utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du gör bilder suddiga i C#. Du kan enkelt integrera den medföljande koden och sudda ut bilderna från dina C#-applikationer.

Läs mer

Du kan utforska mer om .NET-bildbehandlings-API:et med hjälp av dokumentation. Du kan också dela dina frågor med oss via vårt forum.

Se även