Den här artikeln ger dig det enklaste sättet att konvertera DICOM-bilder till JPG-, PNG-, BMP- och GIF-format i C#.

DICOM till bild

DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) är ett standardfilformat för lagring av medicinsk bildinformation. Informationen som lagras i DICOM-bilderna hanteras i form av datauppsättningar inklusive rubriken och bilddatauppsättningen. Oftast innehåller DICOM-bilder medicinska skanningar såsom ultraljud, MRI, etc. som utbyts mellan flera enheter för att dela patientens medicinska information.

För att se DICOM-bilderna finns olika offline- och online-DICOM-visningsprogram tillgängliga på marknaden. Men om du vill bädda in DICOM-bilder i presentationer eller webbsidor måste du konvertera dem till JPG, GIF, PNG, BMP eller något annat bildformat. Följaktligen kommer du i den här artikeln att lära dig hur du konverterar DICOM-bilder programmatiskt i C#. I slutändan kommer du att kunna konvertera DICOM till följande bildformat:

  • JPG
  • GIF
  • PNG
  • BMP

C# DICOM till JPG, GIF, PNG och BMP Converter - Gratis nedladdning

För att konvertera DICOM-bilder använder vi Aspose.Imaging for .NET som är ett lättanvänt API för att skapa och manipulera olika typer av bilder i .NET-applikationer. Aspose.Imaging för .NET är värd på NuGet och finns även som nedladdningsbara binära filer.

Konvertera DICOM till JPG i C#

Följande är stegen för att konvertera DICOM till JPG i C#:

  • Ladda DICOM-filen i ett FileStream-objekt.
  • Skapa ett objekt av klassen DicomImage och initiera det med FileStream-objektet.
  • Välj den aktiva sida i DICOM som du vill konvertera till JPG (om den inte är inställd kommer den aktiva standardsidan att konverteras).
  • Spara den konverterade JPG-bilden med metoden DicomImage.Save(string, ImageOptionsBase).

Följande kodexempel konverterar en sida i DICOM till JPG i C#.

// Ladda DICOM-fil
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Ställ in den aktiva sidan som ska konverteras till JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage) image.Pages[95];
	// Spara som JPEG
	image.Save("DICOM to JPEG.jpg", new JpegOptions());
}

Mata in DICOM

DICOM till JPEG

DICOM till JPEG

Konvertera DICOM till JPEG C#

Konvertera DICOM till GIF i C#

Att konvertera DICOM till GIF är enkelt som en plätt. Öppna bara DICOM-filen och spara den med filtillägget .gif. Följande är stegen för att konvertera DICOM till en animerad GIF i C#:

Följande kodexempel visar hur man konverterar DICOM till GIF i C#.

// Ladda DICOM-fil
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Spara som GIF
	image.Save("DICOM to GIF.gif", new GifOptions());
}

C# DICOM till PNG-konvertering

Att konvertera DICOM till PNG är detsamma som att konvertera DICOM till JPEG. Gå bara till DICOM-filen med klassen DicomImage och spara den med filtillägget .png. Följande kodexempel visar hur man konverterar en DICOM till PNG i C#.

// Ladda DICOM-fil
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Ställ in den aktiva sidan som ska konverteras till JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Spara som PNG
	image.Save("DICOM to PNG.png", new PngOptions());
}

Exportera DICOM till BMP i C#

För att konvertera DICOM till BMP kan du upprepa samma steg för att komma åt DICOM-filen med klassen DicomImage. När du är klar använder du metoden DicomImage.Save(sträng, ImageBaseOptions) för att spara DICOM som BMP. Följande kodexempel visar hur man konverterar DICOM till BMP i C#.

// Ladda DICOM-fil
using (var fileStream = new FileStream("DICOM.DCM", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using (DicomImage image = new DicomImage(fileStream))
{
	// Ställ in den aktiva sidan som ska konverteras till JPEG
	image.ActivePage = (DicomPage)image.Pages[95];
	// Spara som BMP
	image.Save("DICOM to BMP.bmp", new BmpOptions());
}

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar DICOM-bilder till PNG-, JPG-, BMP- och GIF-format i C#. Du kan enkelt integrera de medföljande kodexemplen i dina applikationer och utföra DICOM-konvertering.

C# DICOM till bildkonverterare - Läs mer

Utforska mer om att arbeta med bilder med Aspose.Imaging för .NET API.

Se även

Info: Du kanske tycker att webbappen Aspose Text till GIF är intressant.