Konvertera SVG

Bilder finns överallt på internet. Låt oss utforska att arbeta med några av de populära bildformaten inklusive EMF, WMF och SVG-bilder. I den här artikeln kommer du att överväga komprimeringen av EMF-, WMF- och SVG-vektorbilder till EMZ, WMZ respektive SVGZ. Dessutom kommer vi också att lära oss hur man konverterar EMF-, WMF- och SVG-vektorbilder till rasterbilder som PNG med C#. Följande är användningsfallen vi kommer att undersöka:

Vektorbildfiler är ofta enorma i storlek så komprimering och uppackning av sådana bilder är till hjälp när du behöver överföra filer över ett nätverk. Låt oss lära oss omvandlingarna med Aspose.Imaging för .NET API.

Konvertera EMF till EMZ med C#

EMZ-filen är faktiskt den komprimerade formen av EMF-bild. Du kan konvertera EMF till EMZ genom att följa nedanstående steg:

 1. Ladda källans EMF-bild
 2. Initiera VectorRasterizationOptions objekt
 3. Spara bild medan du anger EmfOptions

Nedan kodavsnitt visar hur man konverterar en EMF till EMZ med C#:

string file = "input.emf";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".emz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new EmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Konvertera EMZ till EMF med C#

Om du har fått en komprimerad EMZ-fil och sedan vill konvertera EMZ till EMF, följ stegen nedan:

 1. Ladda EMZ-källfilen
 2. Initiera EmfRasterizationOptions objekt
 3. Spara bild medan du anger EmfOptions

Kodavsnittet nedan förklarar hur man konverterar EMZ till EMF med C#:

string file = "example.emz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".emf";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new EmfRasterizationOptions { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new EmfOptions { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Konvertera WMF till WMZ med C#

Du kan komprimera WMF-bilder med Aspose.Imaging för .NET API. Komprimeringsprocessen konverterar WMF till WMZ genom att följa nedanstående steg:

 1. Ladda käll WMF-fil
 2. Initiera WmfRasterizationOptions objekt
 3. Spara bilden med WmfOptions

Nedan kodsnutt visar hur man konverterar WMF till WMZ med C#:

string file = "castle.wmf";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".wmz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new WmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Konvertera WMZ till WMF med C#

Som vi redan har lärt oss att komprimera WMF-bild. Aspose.Imaging för .NET API låter dig komprimera WMZ-filer och konvertera sådana WMZ-filer till WMF-filer. Du bör följa följande steg för konvertering:

 1. Ladda in WMZ-fil
 2. Deklarera en instans av klassen WmfRasterizationOptions
 3. Spara utdatabilden som WMF-fil

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar WMZ till WMF med C#:

string file = "example.wmz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".wmf";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new WmfRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new WmfOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Konvertera SVG till SVGZ med C#

SVG-bilder används ofta för att visa högkvalitativ och komplex grafik. Du kan komprimera sådana vektorbilder och konvertera SVG till SVGZ med nedanstående steg:

 1. Ladda in SVG-fil
 2. Initiera objektet VectorRasterizationOptions
 3. Spara utdata SVGZ-bild med SvgOptions

Följande kodavsnitt visar hur man konverterar SVG till SVGZ med C#:

string file = "Example.svg";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".svgz";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions, Compress = true });
}

Konvertera SVGZ till SVG med C#

Du kan komprimera en SVGZ-fil och konvertera en SVGZ till SVG med enkla steg nedan:

 1. Ladda in SVGZ-fil
 2. Ange SvgRasterizationOptions instans
 3. Spara SVG-bild med SvgOptions

Följande kodsnutt visar hur man konverterar SVGZ till SVG med C#:

string file = "example.svgz";
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".svg";
using (var image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = new SvgRasterizationOptions() { PageSize = image.Size };
  image.Save(outFile, new SvgOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Så du har lärt dig hur du komprimerar och dekomprimerar bilder i vektorformat inklusive EMZ-, WMZ- och SVGZ-bilder. Låt oss gå vidare och förstå hur man konverterar sådana bildfiler till rasterbilder.

Konvertera EMZ till PNG med C#

EMZ är den komprimerade formen av EMF-bild. Du kan direkt konvertera den till ett rasterbildformat som PNG eller JPG. Du behöver inte komprimera bilden först och sedan konvertera den. Följ stegen nedan för att konvertera EMZ till PNG-bild:

 1. Ladda in EMZ-bild
 2. Initiera en instans av klassen VectorRasterizationOptions
 3. Spara putput PNG-bild med PngOptions

Kodavsnittet nedan visar hur man konverterar EMZ till PNG-bild med C#:

string file = "example.emz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Konvertera WMZ till PNG med C#

Låt oss nu lära oss konverteringen av komprimerade WMF-filer, WMZ, direkt till PNG. Nedanstående steg konvertera WMZ till PNG:

 1. Ladda WMZ-källans bildfil
 2. Deklarera ett objekt av klassen VectorRasterizationOptions
 3. Spara PNG-bildfil med klassen PngOptions

Kodavsnittet nedan följer dessa steg och visar hur man konverterar WMZ till PNG med C#:

string file = "example.wmz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Konvertera SVGZ till PNG med C#

Den spännande funktionen med SVGZ till PNG-konvertering har introducerats baserat på flera önskemål från våra kunder. Med den här funktionen kan du effektivt konvertera SVGZ- till PNG-bilder med högfilighetsresultat. Allt du behöver göra är att följa stegen nedan:

Kodavsnittet nedan är baserat på dessa steg som förklarar hur man konverterar SVGZ till PNG med C#:

string file = "example.svgz";      
string inputFile = dataDir + file;
string outFile = inputFile + ".png";
using (Image image = Image.Load(inputFile))
{
  VectorRasterizationOptions vectorRasterizationOptions = (VectorRasterizationOptions)image.GetDefaultOptions(new object[] { Color.White, image.Width, image.Height });
  image.Save(outFile, new PngOptions() { VectorRasterizationOptions = vectorRasterizationOptions });
}

Slutsats

Vi har diskuterat komprimering och avkomprimering av vektorbildformat, vilket är användbart för att överföra filer. Tillvägagångssättet passar även när man vill arkivera sådana bilder. Till exempel kan du komprimera sådana vektorbilder före arkivering och senare komprimera enligt dina krav. Dessutom har vi också utforskat konverteringen av komprimerade vektorbilder till rasterbilder med Aspose.Imaging för .NET API. Dessutom kan du utforska API-referens och API-dokumentation. Kontakta oss gärna på Free Support Forum om du har problem.

Se även