gif till pdf c#

PDF har blivit ett av de styrande dokumentformaten nuförtiden. Det plattformsoberoende stödet har gjort PDF till ett universellt format. Därför konverteras olika dokument eller bilder till PDF innan de delas eller byts ut. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar GIF till PDF i C#. Artikeln kommer också att täcka hur man anpassar GIF till PDF-konvertering i olika fall.

C# GIF till PDF Converter - Gratis nedladdning

Aspose.Imaging for .NET är ett funktionsrikt bildbehandlings-API som låter dig bearbeta och konvertera ett brett utbud av bildformat. Speciellt ger API:et en högfientlig konvertering av GIF-bilder till PDF-format. Du kan antingen ladda ner API:et eller installera det med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Imaging

Konvertera GIF till PDF i C#

Följande är stegen för att konvertera en GIF-bild till PDF i C#.

Följande kodexempel visar hur man konverterar GIF till PDF med C#.

// Ladda GIF-bild
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ställ in PDF-alternativ
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Spara GIF som PDF-fil
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);
GIF till PDF

Spara en ram med GIF som PDF i C#

Du kan också konvertera de specifika ramarna från GIF till PDF. Följande är stegen för att utföra denna operation.

Följande kodexempel visar hur man sparar specifika ramar av GIF som PDF i C#.

// Ladda GIF-bild
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ställ in PDF-alternativ
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Konvertera första bildrutan av GIF till PDF
options.MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 1));

// Spara GIF som PDF-fil
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

C# Spara GIF-bild som PDF - Ange sidstorlek

Aspose.Imaging för .NET låter dig också ställa in dimensionerna på sidan i den konverterade PDF-filen. Följande är stegen för att utföra denna operation.

Följande kodexempel visar hur du ställer in sidstorlek i GIF till PDF-konvertering.

// Ladda GIF-bild
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ställ in PDF-alternativ
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Ställ in storleken på sidan
options.PageSize = new SizeF(50, 100);

// Spara GIF som PDF-fil
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

Exportera GIF till PDF i C# - Ställ in dokumentinformation

PDF-formatet stöder inställning av ytterligare information om ett dokument som författare, nyckelord, ämne och titel. Med Aspose.Imaging för .NET kan du ställa in dessa egenskaper i GIF till PDF-konvertering. Följande är stegen för att ställa in dokumentinformation för den konverterade PDF-filen.

Följande kodexempel visar hur du ställer in dokumentinformation i GIF till PDF-konvertering med C#.

// Ladda GIF-bild
Image image = Image.Load("gif.gif");

// Ställ in PDF-alternativ
PdfOptions options = new PdfOptions();

// Skapa PdfDocumentInfo-objekt och lägg till information
PdfDocumentInfo docInfo = new PdfDocumentInfo();
docInfo.Author = "Aspose";
docInfo.Keywords = "GIF to PDF";
docInfo.Subject = "GIF to PDF Convesion";
docInfo.Title = "Converting GIF Image to PDF File";

// Ställ in dokumentinformation
options.PdfDocumentInfo = docInfo;

// Spara GIF som PDF-fil
image.Save("gif-to-pdf.pdf", options);

C# API för att konvertera GIF till PDF - Skaffa en gratis licens

Om du vill konvertera GIF-bilder till PDF utan utvärderingsbegränsningar kan du få en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar GIF-bilder till PDF i C#. Dessutom har du sett hur du konverterar specifika ramar av GIF-bilden och ställer in sidstorlek eller dokumentinformation för konverterade PDF-filer. Du kan utforska mer om C#-bildbehandlings-API:et med hjälp av dokumentation. Om du skulle ha några frågor eller funderingar, kontakta oss via vårt forum.

Se även

Info: Aspose utvecklade nyligen en GRATIS Text to GIF Converter.