Konvertera animerad GIF med C#

Animerad GIF(Graphics Interchange Format) innehåller ett antal bildramar i en viss ordning inom en enda fil. Dessa ramar visas i en sekvens för att skapa animationen. Det kan finnas olika användningsfall när du behöver konvertera animerade GIF-filer till andra flersidiga eller rasterbildsformat. Flersidiga format inkluderar TIFF såväl som PDF medan rasterbilder kan vara PNG, JPG, BMP och etc. I den här artikeln visar jag hur du konverterar animerade GIF-bilder till TIFF, PDF, PNG. JPG- och BMP-bilder programmatiskt med C#. Kodexemplen som tillhandahålls i den här artikeln kan också enkelt porteras till VB.NET.

C# GIF Converter API

Aspose.Imaging for .NET är ett funktionsrikt API som stöder manipulering av ett stort antal vektor- eller rasterbildsformat inklusive animerade GIF-filer. Det gör det möjligt att konvertera animerad GIF till andra flersidiga format samt rasterbilder i .NET-applikationen. Du kan installera API:t med NuGet Package Manager eller ladda ner och referera till dess DLL-fil manuellt.

Konvertera animerad GIF till TIFF med C#

TIFF är ett flersidigt bildformat som håller flera bilder i en enda fil. Eftersom den animerade GIF-filen också innehåller en sekvens av bildrutor, kan du exportera alla eller valda bildrutor till TIFF-formatet. I den här konverteringen kommer varje bildruta i GIF att konverteras till en sida i TIFF-bilden. Följande är stegen för att konvertera en animerad GIF till TIFF-format med Aspose.Imaging för .NET.

Följande kodexempel visar hur man konverterar GIF till TIFF med C#.

// Ladda GIF-fil
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{      
	// Konvertera endast valda ramar
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// Konvertera alla ramar
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

Konvertera animerad GIF till PDF med C#

I en animerad GIF till PDF-konvertering konverteras varje bildruta i GIF:en till en separat sida i PDF:en. Precis som GIF till TIFF kan du ange intervallet för ramar du vill ha i den konverterade PDF-filen. Följande är stegen för att konvertera en animerad GIF till PDF.

Följande kodexempel visar hur man konverterar animerad GIF till PDF med C#.

// Ladda GIF-fil
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// Konvertera alla ramar
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
  // Konvertera valda ramar
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

Konvertera en GIF-ram till PNG, JPG eller BMP med C#

Eftersom animerad GIF innehåller en sekvens av ramar kan du extrahera den önskade ramen och konvertera den till rasterbilder som PNG, JPG, BMP, etc.

Konvertera GIF-ram till PNG med C#

Följande är stegen för att konvertera en GIF-ram till en PNG-bild.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en ram av en animerad GIF till PNG med C#.

// Ladda GIF-bild
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Konvertera bildruta 1 av GIF till PNG
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

Konvertera GIF-ram till JPG med C#

Aspose.Imaging exponerar klassen JpegOptions för att ställa in alternativen samtidigt som en GIF-ram konverteras till JPG-bilden. Följande kodexempel visar hur man konverterar en ram i GIF till JPG med C#.

// Ladda GIF-bild
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
  // Konvertera bildruta 1 av GIF till JPG
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Konvertera GIF-ram till BMP med C#

För GIF till BMP-konvertering tillhandahåller API klassen BmpOptions. Följande kodexempel visar hur man konverterar en GIF-ram till BMP med C#.

// Ladda GIF-bild
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
  // Konvertera ram 1 av GIF till BMP
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en animerad GIF till flersidiga format som TIFF och PDF med C#. Dessutom har vi sett hur man extraherar en viss ram från den animerade GIF-filen och konverterar den till PNG-, JPG- eller BMP-bilder. Du kan utforska mer om Aspose.Imaging för .NET med hjälp av dokumentationen.

Se även

Info: Du kanske vill kolla in den GRATIS Text to GIF Converter Aspose som nyligen utvecklats.