OneNote .one till Word DOCX

Du kan behöva konvertera en OneNote-fil (.one) till ett word-dokument som en DOCX- eller DOC-fil. Den här artikeln tar upp hur du utför denna konvertering med hög kvalitet och effektivitet:

OneNote .one File to Word DOCX Converter – C# API-installation

Att konvertera en OneNote-fil till en Word DOCX-fil är en process i två steg. Först måste du konvertera .one-filen till en PDF-fil med Aspose.Note for .NET API. Sedan kan du exportera PDF-filen till ett DOCX-dokument med Aspose.PDF for .NET API. Ladda ner DLL-filerna från avsnittet New Releases eller använd följande NuGet-installationskommandon:

PM> Install-Package Aspose.Note  
PM> Install-Package Aspose.PDF

Konvertera OneNote .one-fil till Word DOCX- eller DOC-fil i C#

Du kan konvertera en OneNote .one-fil till Word DOCX- eller DOC-dokument med följande steg:

  1. Initiera en instans av klassen MemoryStream.
  2. Ladda OneNote .one-filen med klassen Document.
  3. Exportera .one-filen som PDF.
  4. Ladda filen med klassen Aspose.PDF Document.
  5. Konvertera OneNote .one-filen som Word DOCX-dokument.

Följande kod visar hur man konverterar en OneNote .one-fil till DOCX eller DOC Word-dokument med C#:

// Initiera en instans av MemoryStream-klassen.
MemoryStream memoryStream = new MemoryStream();

// Ladda OneNote .one-filen med klassen Document.
Aspose.Note.Document oneFile = new Aspose.Note.Document("Aspose.one");

// Exportera .one-filen som PDF
oneFile.Save(memoryStream, Aspose.Note.SaveFormat.Pdf);

// Ladda filen med Aspose.PDF Document class.
Document file = new Document(memoryStream);

// Konvertera OneNote .one-filen som Word DOCX-dokument.
file.Save("SaveOutput.docx" , SaveFormat.DocX);

Få gratis API-licens

Du kan begära en Free Temporary License för att utvärdera API:erna i full kapacitet, utan några begränsningar.

Slutsats

Sammanfattningsvis har du lärt dig hur du konverterar en Microsoft OneNote .one-fil till ett Word-dokument som DOCX- eller DOC-fil programmatiskt med C#. Du kan införliva den här funktionen i alla .NET-baserade program och konvertera dokument med hög kvalitet. Dessutom kan du besöka Dokumentation för att utforska andra funktioner i API:et. Kontakta oss gärna på Free Support Forum om du har några frågor.

Se även