Skriv ut OneNote .one

Digitala anteckningar används ofta för att lagra information som text, bilder, ritningar etc. I vissa scenarier kanske du vill skriva ut dina anteckningar i en OneNote-anteckningsbok. Den här artikeln beskriver hur du skriver ut OneNote-anteckningarna (.one) med C#-språket i .NET-applikationer.

OneNote Notebook-skrivare – C# API-installation

Du kan skapa, redigera eller manipulera anteckningar i en OneNote Notebook med Aspose.Note for .NET API. Du kan enkelt konfigurera API:et genom att ladda ner DLL-filen från New Releases, eller genom att använda följande NuGet installationskommando i Visual Studio IDE:

PM> Install-Package Aspose.Note

Skriv ut OneNote Notebook .one-fil med C#

Du kan enkelt skriva ut en OneNote .one-fil genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda in OneNote .one-fil med klassen Document.
  2. Skriv ut OneNote-anteckningsboken med funktionen Skriv ut.

Koden nedan förklarar hur man skriver ut en OneNote .one Notebook programmatiskt med C#:

// Ladda in OneNote-fil med dokumentkonstruktorn.
Document document = new Document("Aspose.one");

// Skriv ut OneNote-dokumentet.
document.Print();

Skriv ut OneNote Notebook .one-fil med avancerade alternativ i C#

I vissa situationer kan du behöva skriva ut en OneNote-fil i .one-format med specifika utskriftsalternativ. Följande steg utvecklar anpassad utskrift av .one-formatfiler:

  1. Ladda in OneNote-filen med klassen Document.
  2. Ställ in skrivarens namn och sidintervall.
  3. Skriv slutligen ut .one-filen med metoden Print().

Följande kod visar hur man skriver ut en OneNote .one-fil med C#:

// Ladda in OneNote-fil med dokumentkonstruktorn.
Document document = new Document("Aspose.one");

// Ange anpassade inställningar för utskrift
PrinterSettings settings = new PrinterSettings();
settings.PrinterName = "Microsoft Print to PDF";
settings.PrintRange = PrintRange.SomePages;
settings.FromPage = 2;
settings.ToPage = 4;

// Ställ in utskriftsalternativ för OneNote-filen.
PrintOptions options = new PrintOptions();
options.PrinterSettings = settings;

// Skriv ut OneNote-filen   
document.Print(options);

Få gratis utvärderingslicens

Du kan utvärdera alla funktioner i API:t, utan någon begränsning, genom att begära en Free Temporary License.

Slutsats

I den här artikeln har du utforskat hur du skriver ut en OneNote Notebook-fil med filtillägget .one i dina C#- och .NET-baserade applikationer. Dessutom har du lärt dig hur du utför anpassade utskrifter med avancerade alternativ. Besök API Dokumentation för att kolla in många andra funktioner som erbjuds av API. Om du har några frågor, vänligen kontakta Free Support Forum.

Se även