konvertera-bild-till-DOCX-OCR-java

Du kan konvertera en bild till ett sökbart eller redigerbart Word-dokument i filformatet DOCX och DOC. Populära bildformat som JPG, PNG, TIFF, BMP etc. kan konverteras till ett worddokument (DOC/DOCX) med OCR i Java. Se följande ämnen för att lära dig mer:

Image to Word Document Converter – Java API-installation

Aspose.OCR for Java kan användas för effektiv optisk teckenigenkänning av bilder. Du kan konvertera skannade bilder till sökbara DOCX-filer programmatiskt med Java. Ladda ner JAR-filen från New Releases eller konfigurera den i pom.xml-filen för ditt Maven-baserade projekt enligt beskrivningen under:

Förvar:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

Beroende:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>20.5</version>
</dependency>

Konvertera bild till sökbart Word-dokument (DOC/DOCX) med Java

Du kan konvertera en bild till ett sökbart word-dokument med stegen nedan:

 1. Deklarera en instans av klassen AsposeOcr.
 2. Instantiera klassobjektet RecognitionSettings.
 3. Känn igen ingångsbild med metoden RecognizePage.
 4. Slutligen, spara utdata i Microsoft Word Document (DOC/DOCX) format.

Följande kod visar hur man konverterar en bild till ett worddokument (DOC/DOCX) med Java:

// Initiera en instans av AsposeOcr
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Instantiate RecognitionSettings klassobjekt
RecognitionSettings settings = new RecognitionSettings();

// Känn igen ingångsbild med metoden RecognizePage
RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", settings);

// Spara resultatet i Microsoft Word-dokumentformat
result.save("sample.docx", Format.Docx);

Konvertera bild till sökbart Word-dokument (DOC/DOCX) med stavningskontroll i Java

Du kan konvertera en bild till ett worddokument (DOCX/DOC) med följande steg:

 1. Ange först en instans av klassen AsposeOcr.
 2. Deklarera klassobjektet RecognitionSettings.
 3. Känn igen bilden med OCR med metoden RecognizePage.
 4. Spara resultatet i Word Document (DOC/DOCX)-format med stavningskontroll.

Koden nedan förklarar hur man konverterar en bild till ett sökbart word-dokument med stavningskontroll i Java:

// Initiera en instans av AsposeOcr
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// Instantiate RecognitionSettings klassobjekt
RecognitionSettings settings = new RecognitionSettings();

// Känn igen bilden med OCR med metoden RecognizePage
com.aspose.ocr.RecognitionResult result = api.RecognizePage("sample.png", settings);

// Spara resultatet i Word Document (DOC/DOCX)-format med stavningskontroll
result.saveSpellCheckCorrectedText("Sample_SpellCheck.docx", Format.Docx, SpellCheckLanguage.Eng);

Få gratis API-licens

Du kan testa API:t i dess fulla kapacitet med en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar en bild till ett worddokument (DOC/DOCX). Dessutom kan du förbättra noggrannheten genom att kontrollera stavningen med respektive ordbok. Gå igenom API dokumentation för mer information. Dessutom är du välkommen att kontakta oss på Free Support Forum.

Se även