Konvertera PDF-sidor till PNG-bilder med C++

PDF är ett populärt format för att dela och skriva ut dokument på grund av dess konsekventa layout. Du kan dock hamna i situationer där du vill skapa en omslagsbild av PDF-filen eller bädda in dess sidor på en webbsida. I sådana fall kommer det att visa sig vara användbart att konvertera PDF-filen till bildformat. För detta ändamål kommer den här artikeln att lära dig hur du konverterar PDF-sidor till PNG-bilder med C++.

C++ API för att konvertera PDF till PNG-bilder

Aspose.PDF for C++ är ett C++-bibliotek som låter dig skapa, läsa och uppdatera PDF-dokument. Dessutom stöder API:et konvertering av PDF-sidor till PNG-bilder. Du kan antingen installera API:t genom NuGet eller ladda ner det direkt från avsnittet downloads.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Konvertera PDF-sidor till PNG-bilder i C++

Följande är stegen för att konvertera PDF-sidor till PNG-bilder.

Följande exempelkod visar hur man sparar sidorna i en PDF-fil som PNG-bilder med C++.

// Ladda PDF-filen
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\PDF\\Sample 1.pdf");

// Iterera genom PDF-sidorna
for (auto page : pdfDocument->get_Pages())
{
	// Skapa en instans av klassen FileStream
	System::SharedPtr<System::IO::FileStream> imageStream = System::IO::File::Create(String::Format(u"OutputDirectory\\page_{0}.png", page->get_Number()));

	// Skapa en instans av klassen Resolution
	auto resolution = MakeObject<Aspose::Pdf::Devices::Resolution>(300);

	// Skapa en instans av klassen PngDevice
	auto pngDevice = MakeObject<Aspose::Pdf::Devices::PngDevice>(500, 700, resolution);

	// Spara sidan som bild
	pngDevice->Process(page, imageStream);

	// Stäng strömmen
	imageStream->Close();
}

Konvertera en sida i PDF till en PNG i C++

Följande är stegen för att konvertera en enda sida i en PDF-fil till en PNG-bild.

Följande exempelkod visar hur man konverterar en enskild PDF-sida till en PNG-bild med C++.

// Ladda PDF-filen
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\PDF\\Sample 1.pdf");

// Hämta första sidan
auto page = pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1);

// Skapa en instans av klassen FileStream
System::SharedPtr<System::IO::FileStream> imageStream = System::IO::File::Create(String::Format(u"OutputDirectory\\page_{0}.png", page->get_Number()));

// Skapa en instans av klassen Resolution
auto resolution = MakeObject<Aspose::Pdf::Devices::Resolution>(300);

// Skapa en instans av klassen PngDevice
auto pngDevice = MakeObject<Aspose::Pdf::Devices::PngDevice>(500, 700, resolution);

// Spara sidan som bild
pngDevice->Process(page, imageStream);

// Stäng strömmen
imageStream->Close();

Gratis C++ PDF till PNG-konvertering

Du kan få en gratis tillfällig licens och konvertera PDF-filer till PNG-bilder i C++ utan några begränsningar.

Utforska PDF till PNG Converter

Du kan utforska C++ PDF till PNG-konverteraren i detalj genom att besöka den officiella dokumentationen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar sidorna i en PDF-fil till PNG-bilder med C++. Du kan konvertera alla sidor eller valda sidor i PDF-filer till PNG-bilder. Aspose.PDF för C++ är ett robust API med många ytterligare funktioner för att automatisera dina PDF-relaterade arbetsflöden.

Se även