aspose-pdf-för-cpp

Omvandling av PDF till DOC krävs i olika fall för att göra skrivskyddad text i PDF redigerbar. Således kan du ändra innehållet i den konverterade DOC-filen och sedan spara den som en PDF. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PDF till DOC programmatiskt i C++.

C++ bibliotek för PDF till DOC-konvertering - gratis nedladdning

Aspose.PDF for C++ låter dig läsa och konvertera PDF-dokument till Microsoft Word-filformat. C++-applikationsutvecklare kan använda detta bibliotek för att skriva program som kan manipulera PDF-dokument utan att behöva installera någon annan programvara. Du kan antingen installera biblioteket genom NuGet eller ladda ner det direkt från downloads /cpp) avsnitt.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Konvertera PDF till DOC i C++

Aspose.PDF för C++ låter dig konvertera en PDF till DOC-format i ett par rader kod. Klassen Document låter dig läsa en PDF-fil från skiva eller stream och metoden Dokument->Spara används för att spara PDF i DOC-format. Du kan använda SaveFormat-uppräkningen för att ange utdatafilformatet. Följande kodexempel visar hur man konverterar en PDF-fil till DOC i C++.

auto doc = MakeObject<Document>(u"input.pdf");
doc->Save(u"out.doc", SaveFormat:: Doc);

C++ PDF till DOC Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan prova Aspose.PDF för C++ utan utvärderingsbegränsningar genom att skaffa en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I ett nötskal låter Aspose.PDF för C++ dig konvertera PDF-filer till flera andra filformat utan att du behöver oroa dig för den underliggande dokumentarkitekturen för käll- och utdatafilformat. I den här artikeln har vi visat dig hur du konverterar en PDF-fil till DOC i C++. Ladda ner ditt kostnadsfria exemplar av Aspose.PDF för C++ och kom igång på nolltid genom att följa den detaljerade utvecklarguiden från dokumentationen. Om du har några frågor, skriv gärna till oss på vårt forum.

Se även