aspose-pdf-för-cpp

PDF till DOCX omvandling krävs i olika fall för att göra skrivskyddad text i PDF redigerbar. Således kan du ändra innehållet i den konverterade DOCX-filen och sedan spara den som en PDF. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du konverterar PDF till DOCX programmatiskt i C++.

C++ bibliotek för PDF till DOCX-konvertering - gratis nedladdning

Aspose.PDF for C++ låter dig läsa och konvertera PDF-dokument till Microsoft Word-filformat. C++-applikationsutvecklare kan använda detta bibliotek för att skriva program som kan manipulera PDF-dokument utan att behöva installera någon annan programvara. Du kan antingen installera biblioteket genom NuGet eller ladda ner det direkt från downloads /cpp).

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

Konvertera PDF till DOCX i C++

DOCX är det moderna Word-dokument-filformatet som är baserat på Office Open XML-filformatspecifikationer. Aspose.PDF för C++ kan konvertera en PDF till DOCX med hög kvalitet. Klassen Document låter dig läsa en PDF-fil från skiva eller stream och metoden Dokument->Spara används för att spara PDF i DOCX-format. Du kan använda SaveFormat-uppräkningen för att ange DOCX som utdatafilformat.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PDF-fil till DOCX i C++.

auto doc = MakeObject<Document>(u"input.pdf");
doc->Save(u"out.docx", SaveFormat::DocX);

C++ PDF till DOCX Converter - Skaffa en gratis licens

Du kan prova Aspose.PDF för C++ utan utvärderingsbegränsningar genom att skaffa en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har vi visat dig hur du konverterar en PDF-fil till DOCX i C++. Ladda ner ditt kostnadsfria exemplar av Aspose.PDF för C++ och kom igång på nolltid genom att följa utvecklarguiden från dokumentationen. Om du har några frågor, skriv gärna till oss på vårt forum för att få ytterligare hjälp.

Se även