Konvertera PDF till bild i Python

Om du arbetar med PDF-filer programmatiskt kan du behöva utföra PDF-till-bildkonvertering i vissa fall. Till exempel för att generera miniatyrer, bädda in PDF-sidor i din applikation och så vidare. Däremot behövs högkvalitativ konvertering av PDF till bild för korrekt rendering av innehåll i PDF. För att uppnå det visar den här artikeln hur man konverterar PDF till bilder i Python. Med hjälp av kodexempel får du lära dig hur du konverterar PDF till JPG och PDF till [PNG](https://docs.fileformat.com /image/png/) bilder.

Python PDF till bildkonverterare

För att konvertera PDF-filer till bildformat, dvs JPG och PNG, kommer vi att använda Aspose.PDF for Python. Det är ett funktionsrikt Python-bibliotek för att skapa, manipulera och konvertera PDF-filer. Biblioteket tillhandahåller högkvalitativ återgivning av PDF-sidor till bilder.

Du kan använda följande pip-kommando för att installera biblioteket från PyPI.

pip install aspose-pdf

Konvertera en PDF till JPG i Python

Följande är stegen för att konvertera sidor i PDF till JPG-bilder i Python.

 • Skapa en instans av klassen Document för att ladda PDF-filen.
 • Definiera upplösningen för utgående bilder med hjälp av klassen Resolution.
 • Skapa en instans av klassen JpegDevice och tilldela den Resolution-objektet.
 • Gå igenom sidorna i PDF-filen och utför följande steg i varje iteration:
  • Skapa en ström för bildfilen.
  • Konvertera sida till bild och spara den för att streama med metoden JpegDevice.process().
  • Stäng strömmen.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PDF-fil till JPG-bilder i Python.

import aspose.pdf as ap

input_pdf = DIR_INPUT + "many_pages.pdf"
output_pdf = DIR_OUTPUT + "convert_pdf_to_jpeg"

# Öppna PDF-dokument
document = ap.Document(input_pdf)

# Skapa upplösningsobjekt
resolution = ap.devices.Resolution(300)
device = ap.devices.JpegDevice(resolution)

for i in range(0, len(document.pages)):
  # Skapa fil för att spara
  imageStream = io.FileIO(
    output_pdf + "_page_" + str(i + 1) + "_out.jpeg", "x"
  )
  
  # Konvertera en viss sida och spara bilden för att streama
  device.process(document.pages[i + 1], imageStream)
  imageStream.close() 

Konvertera PDF till PNG i Python

På samma sätt som PDF till JPG-konvertering kan du konvertera varje sida i PDF:en till PNG. Den enda skillnaden är att bildfilens tillägg kommer att vara .png när filströmmen skapas.

Följande kodexempel visar hur man konverterar PDF till PNG i Python.

import aspose.pdf as ap

input_pdf = DIR_INPUT + "sample.pdf"
output_pdf = DIR_OUTPUT + "convert_pdf_to_png"

# Öppna PDF-dokument
document = ap.Document(input_pdf)

# Skapa Resolution-objekt
resolution = ap.devices.Resolution(300)
device = ap.devices.PngDevice(resolution)

for i in range(0, len(document.pages)):
  # Skapa fil för att spara
  imageStream = io.FileIO(
    output_pdf + "_page_" + str(i + 1) + "_out.png", 'x'
  )
  
  # Konvertera en viss sida och spara bilden för att streama
  device.process(document.pages[i + 1], imageStream)
  imageStream.close()

Online PDF till bildkonverterare

Om du vill prova funktionen PDF till bildkonvertering i Aspose.PDF eller om du behöver konvertera PDF till bilder online, använd vår Online PDF to Image Converter. Det låter dig konvertera så många PDF-filer du vill till bildformat helt gratis.

Gratis Python PDF to Image Converter

Du kan skaffa en gratis licens för att konvertera PDF-filer till bildformat utan utvärderingsbegränsningar.

Utforska Python PDF-bibliotek

Du kan lära dig mer om vårt Python PDF-bibliotek med hjälp av dokumentationen. Du kan också gärna meddela oss om dina frågor via vårt forum.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar PDF-filer till bilder i Python. Du har sett hur man konverterar sidor i en PDF-fil till antingen JPG- eller PNG-bilder. Dessutom har vi försett dig med vår online PDF till bild-konverterare som du kan använda utan några begränsningar.

Se även