Slå samman PDF-filer i C#

Att slå samman flera PDF-filer till en enda PDF kan vara användbart i olika scenarier. Till exempel kan du behålla liknande dokument (dvs. meritförteckningar) i en enda fil eller så kanske du vill dela en enda fil istället för en bulk. För att uppfylla ovan nämnda eller liknande krav, i den här artikeln, kommer du att lära dig hur du slår samman flera PDF-filer i C#.

C# Library för att slå samman PDF-filer

För att slå samman PDF-filer kommer vi att använda Aspose.PDF för .NET. Det är ett funktionsrikt bibliotek för att skapa, redigera, läsa eller konvertera PDF-dokument. Tillsammans med andra PDF-manipuleringsfunktioner låter Aspose.PDF för .NET dig enkelt slå samman PDF-filer. Inte bara detta utan du kan få en gratis licens och manipulera PDF-filer utan begränsningar.

Du kan ladda ner biblioteket eller installera det med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PDF

Info: Aspose.Slides for .NET är ett annat Aspose API som låter dig [sammanfoga PDF](https://products.aspose.com/slides /net/merger/pdf-to-pdf/) filer. Du kan också använda den här produkten för att sammanfoga PPT, [gå med i jpg](https://products.aspose.com/slides/net/merger /jpg-to-jpg/) eller andra bilder till varandra, och även [kombinera HTML](https: //products.aspose.com/slides/net/merger/html-to-html/) dokument.

Hur man slår samman två PDF-filer i C#

Processen att slå samman två PDF-filer till en enda PDF är enkel som en plätt och kan endast utföras i två steg.

Följande är kodexemplet för att slå samman PDF-filer i C#.

// skapa PdfFileEditor-objekt
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// slå samman filer
pdfEditor.Concatenate("file1.pdf", "file2.pdf", "merged.pdf");

C# Slå samman flera PDF-filer

Om du vill slå samman fler än två PDF-filer kan du göra det med en strängmatris som innehåller sökvägarna till alla PDF-filer som ska slås samman. Följande är stegen för att utföra denna operation.

Följande kodexempel visar hur man slår samman flera PDF-filer i C#.

// skapa PdfFileEditor-objekt
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// skapa en rad PDF-filers sökvägar
string[] filesArray = new string[3];
filesArray[0] = "file1.pdf";
filesArray[1] = "file2.pdf";
filesArray[2] = "file3.pdf";
// slå samman filer
pdfEditor.Concatenate(filesArray, "merged.pdf");

C# Kombinera flera PDF-filer med strömmar

Det kan finnas ett fall när du inte hanterar filerna på disken. Istället vill du slå samman PDF-filer tillgängliga i form av strömmar. I ett sådant fall kan du slå samman PDF-filerna direkt med hjälp av Stream-objekten i de överbelastade PdfFileEditor.Concatenate()-metoderna. Följande kodexempel visar hur man slår samman PDF-filer med Stream-objekten.

Kombinera två PDF-filer

// skapa PdfFileEditor-objekt
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// utgångsström
FileStream outputStream = new FileStream("Merged.pdf", FileMode.Create);
// ingångsströmmar
FileStream inputStream1 = new FileStream("file1.pdf", FileMode.Open);
FileStream inputStream2 = new FileStream("file2.pdf", FileMode.Open);
// slå samman filer
pdfEditor.Concatenate(inputStream1, inputStream2, outputStream);

Sammanfoga flera PDF-filer

// skapa PdfFileEditor-objekt
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();
// utgångsström
FileStream outputStream = new FileStream("Merged.pdf", FileMode.Create);
// skapa en rad strömmar 
FileStream[] streamArray = new FileStream[3];
streamArray[0] = new FileStream("file1.pdf", FileMode.Open);
streamArray[1] = new FileStream("file2.pdf", FileMode.Open);
streamArray[2] = new FileStream("file3.pdf", FileMode.Open);
// slå samman filer
pdfEditor.Concatenate(streamArray, outputStream);

Gratis C# PDF Merger Library

Du kan få en gratis tillfällig licens och slå samman PDF-filer utan några begränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du sammanfogar PDF-filer programmatiskt i C# .NET. Dessutom diskuterar den här artikeln uttryckligen hur man slår samman två PDF-filer eller flera (mer än två) PDF-filer till en enda PDF. Om du är intresserad av att utforska mer om Aspose.PDF för .NET, ta en titt på dokumentationen.

Se även