Komprimera PSD C#

PSD bilder kan innehålla mycket visuell information i form av lager. Ibland kan filstorleken växa upp till hundratals megabyte så du kan behöva komprimera en PSD-bild för att minska filstorleken. I enlighet med det diskuterar artikeln hur man komprimerar en PSD-fil programmatiskt i C#.

C# API för att komprimera en PSD Photoshop-fil – Installation

Vi lärde oss om att skapa en PSD-bild programmatiskt med Aspose.PSD för .NET API. Du kan också komprimera en PSD-bild i C#. Konfigurera helt enkelt API:et genom att ladda ner dess DLL-fil från avsnittet New Releases eller använda installationskommandot NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Komprimera en PSD-bild programmatiskt i C#

En PSD-fil kan innehålla flera lager för att visa text, grafik, vektorer etc. Du kan komprimera en PSD-bild i C# genom att följa stegen nedan:

  1. Ladda en inmatad PSD-bild med klassen PsdImage.
  2. Initiera klassobjektet PsdOptions.
  3. Ange komprimeringsmetoden med CompressionMethod-uppräkningen.
  4. Spara slutligen den komprimerade PSD-filen med reducerad filstorlek.

Följande kodsnutt visar hur man komprimerar en PSD-bild programmatiskt i C#:

// Ladda en ingångs-PSD-fil
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// Skapa en instans av PsdOptions för att ställa in komprimeringsmetod
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Spara komprimerad PSD-bildfil
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

Utforska API-funktioner

Du kan utforska avsnittet dokumentation för att lära dig om många andra funktioner som ingår i API:et.

Få gratis utvärderingslicens

Du kan utvärdera API:t i full kapacitet utan några utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du inspekterat hur man komprimerar en PSD-bild programmatiskt med C#. Du kan minska filstorleken med ett bra förhållande utan att förlora kvaliteten på bilden. Dessutom, om du behöver diskutera några av dina krav eller funderingar är du välkommen att skriva till oss på forumet.

Se även