Komprimera PSD-fil online - Gratis PSD-kompressor

Har du någonsin kämpat för att skicka en PSD-fil via e-post eftersom den var för stor? Eller kanske du ville ladda upp den till en webbplats, men filstorleken överskred maxgränsen? Om så är fallet kan du ha nytta av att lära dig hur du komprimerar PSD-filer utan Adobe Photoshop. I den här artikeln kommer vi att täcka grunderna för att komprimera PSD-filer. Vi kommer också att täcka hur du minskar PSD-filstorleken online gratis med det mest effektiva PSD-kompressorverktyget.

Komprimera PSD-fil online - PSD-kompressor

Få tillgång till vårt gratis PSD-kompressorverktyg online i din webbläsare. Det låter dig minska storleken på Photoshop (PSD) bildfiler online gratis. Det fungerar genom att komprimera storleken på bilderna i PSD-filen utan att minska deras kvalitet. Detta kan vara användbart för att minska den totala storleken på PSD-filen och göra det lättare att dela eller lagra.

Hur man komprimerar PSD-fil online?

 1. Släpp eller ladda upp din PSD-fil.
 2. Vänta medan filen laddas upp och öppnas.
 3. Markera PSD-komprimeringsalternativet du vill använda.s
 4. Efter det klickar du på knappen Komprimera PSD.
 5. Slutligen kommer den komprimerade PSD-filen att laddas ner.

Det är en webbaserad PSD-kompressor och kan nås från vilken enhet som helst med en internetanslutning. Vår PSD-kompressor gör det möjligt att komprimera med Lossless och Lossy-metoder.

Du kan använda systemet med tillförsikt eftersom alla in- och utdatafiler raderas automatiskt efter 24 timmar.

Varför komprimera en PSD-fil?

PSD står för “Photoshop Document”. Det är standardfilformatet för att spara dokument i Adobe Photoshop. PSD-filer är skiktade och kan innehålla bilder, text och effekter som filter och masker. De är i allmänhet större jämfört med andra bildfilformat eftersom de behåller all denna information.

Det finns flera anledningar till varför du kanske vill komprimera en PSD-fil:

 • För att minska filstorleken för enklare delning via e-post eller uppladdning till en webbplats
 • För att spara diskutrymme på din dator
 • För att göra filen lättare att arbeta med i Photoshop, speciellt om du har en långsammare dator eller begränsat RAM-minne

PSD Compressor – Utvecklarguide

Aspose.PSD är ett mjukvarubibliotek för .NET och Java som låter dig visa, redigera, konvertera och komprimera PSD-filer. Att bygga din egen kompressorapp med Aspose.PSD är ett idealiskt sätt att optimera och ändra storlek på bilder. Det är ett kraftfullt bildbehandlingsbibliotek som ger ett brett utbud av funktioner för att arbeta med PSD-filer, inklusive bildkomprimering. I följande avsnitt kommer du att lära dig de grundläggande stegen för att bygga din egen PSD-kompressorapp med C# och Java.

Minska PSD-filstorleken i C#

Vi kan minska PSD-filstorleken genom att komprimera den med Aspose.PSD for .NET. Följ stegen nedan för att komprimera PSD-filer:

 1. Installera Aspose.PSD för .NET i din applikation.
 2. Ladda och komprimera PSD-filen med hjälp av kodavsnittet nedan:
using Aspose.PSD;
using Aspose.PSD.FileFormats.Psd;
using Aspose.PSD.ImageOptions;

// Ladda en PSD-fil
Image image = Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Definiera komprimeringsmetoden
PsdOptions saveOptions = new PsdOptions();
saveOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// Spara komprimerad PSD
image.Save("C:\\Files\\sample_compressed.psd");

Du kan läsa hela handledningen om komprimera PSD-filer i C#.

Minska PSD-filstorleken i Java

På liknande sätt kan vi komprimera en PSD-fil med Aspose.PSD for Java genom att följa stegen nedan:

 1. Installera Aspose.PSD för Java i din applikation.
 2. Öppna PSD-filen, komprimera den och spara den komprimerade filen med hjälp av kodavsnittet nedan:
import com.aspose.psd.Graphics;
import com.aspose.psd.Image;
import com.aspose.psd.examples.Utils.Utils;
import com.aspose.psd.fileformats.psd.CompressionMethod;
import com.aspose.psd.fileformats.psd.PsdImage;
import com.aspose.psd.imageoptions.PsdOptions;

// Ladda en PSD-fil
PsdImage psdImage = (PsdImage)Image.load("C:\\Files\\sample.psd");

// Definiera komprimeringsmetoden
PsdOptions saveOptions = new PsdOptions();
saveOptions.setCompressionMethod(CompressionMethod.RLE);

// Spara komprimerad PSD
psdImage.save("C:\\Files\\sample_compressed.psd");

Du kan läsa hela handledningen om komprimera PSD-filer i Java.

PSD Size Reducer - Skaffa en gratis licens

Du kan skaffa en gratis temporär licens för att prova Aspose.PSD utan utvärderingsbegränsningar och utveckla din egen PSD File Compressor för att komprimera PSD-filer.

Komprimera PSD-fil online - gratis lärresurser

Du kan lära dig mer om att komprimera PSD-filer utan att använda Adobe-plattformar och utforska andra funktioner i Aspose.PSD med hjälp av resurserna nedan:

Slutsats

Att komprimera PSD-filer kan hjälpa dig att spara utrymme och göra det lättare att dela eller ladda upp dina filer. I den här artikeln har vi lärt oss hur man komprimerar PSD-filer med PSD-kompressor online. Vi har också sett hur man kan minska PSD-filstorleken programmatiskt i C# och Java. Du kan använda vår gratis PSD-kompressor för att minska PSD- eller PSB-filstorleken utan begränsningar. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även