PNG JPG-bild till PSD

PNG- och JPG-format är välkända rasterbildsfilformat som innehåller visuell information i ett lager. Medan Photoshop Document (PSD)-filen innehåller flera lager för att visa bilderna. Du kan enkelt konvertera PNG- eller JPG-bilder till PSD-format programmatiskt med C# i dina .NET-applikationer. Den här artikeln täcker följande avsnitt relaterade till PNG- och JPG-bildkonvertering:

PNG- eller JPG-bild till PSD-konverterare – C# API-installation

PNG eller JPG till PSD-konvertering är användbart i scenarier som där olika designers designar lager som senare kombineras till en enda bild med PSD-format. Till exempel innehåller spelfält, flerskiktskartor, grafiska tillgångar mycket visuell information. Du måste konfigurera Aspose.PSD för .NET API för att fungera med flera filformat som stöds. Du kan snabbt installera API:t genom att ladda ner DLL-filerna från avsnittet New Releases eller med följande installationskommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Konvertera PNG-bild till PSD-fil Programmatiskt med C#

Du kan konvertera PNG-bild till PSD-fil genom att följa stegen nedan:

 1. Initiera klassobjektet PsdImage.
 2. Ladda in PNG-bild i FileStream-objekt.
 3. Lägg till indatabild som ett lager till PSD-bild med metoden AddLayer().
 4. Konvertera bilden till en PSD-fil med metoden Save().

Följande kod visar hur man konverterar PNG-bild till PSD-fil programmatiskt med C#:

string fileName = "Sample.png";

// Initiera PsdImage-klassobjektet
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Ladda indatabilden i FileStream-objektet      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Lägg till ingångsbild som lager till PSD-bild
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Konvertera PNG-bild till utdata PSD-fil
image.Save("PNGtoPSD.psd");

Följande skärmdump visar exempel på en PNG-bild till PSD-konvertering:

PNG-bild till PSD

Konvertera JPG-bild till PSD Programmatiskt med C#

Du kan konvertera JPG-bild till PSD-fil med följande steg:

 1. Initiera klassinstansen PsdImage.
 2. Ladda in JPG-bild i FileStream objekt.
 3. Lägg till indata JPG-fillager till PSD-fil med metoden AddLayer().
 4. Konvertera JPG-bild till utdata PSD-fil med metoden PsdImage.Save().

Koden nedan förklarar hur man konverterar JPG-bild till PSD-fil programmatiskt med C#:

string fileName = "Sample.jpg";

// Initiera PsdImage-klassobjektet
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// Ladda indatabilden i FileStream-objektet      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // Lägg till ingångsbild som lager till PSD-bild
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// Konvertera JPG-bild till utdata PSD-fil
image.Save("JPGtoPSD.psd");

Få gratis licens

Du kan utvärdera API:et i full kapacitet genom att skaffa en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar PNG- eller JPG-bilder till PSD-filer programmatiskt med C#. Ingångsbilden läggs till som ett lager i utdata-PSD-filen, där du också kan kombinera en eller flera bilder i utdatafilen. Nyfiken på att lära dig mer? Besök gärna Dokumentationen för att utforska fler funktioner. Du kan kontakta oss när som helst på Free Support Forum om du vill diskutera ditt användningsfall med oss!

Se även