Konvertera PSD till JPG i C#

Letar du efter ett sätt att konvertera dina PSD-filer till JPG-format utan att använda Adobe Photoshop? I så fall har du kommit till rätt ställe. I den här artikeln visar vi dig hur du konverterar PSD till JPG i C# genom att bara följa några enkla steg.

Adobe Photoshops filformat är känt som PSD. Lager, vektorbilder, rasterbilder, text och andra typer av data är alla möjliga i en Adobe-fil. Dessutom stöder den gråskala, CMYK och RGB färgkodningsformat. I en PSD kan lager innehålla stora mängder data. För att dela ditt arbete online bör du konvertera dina PSD-bilder till formatet JPG, vilket är det vanligaste formatet för digitala bilder.

JPG, även känt som JPEG, är en typ av bildformat som använder förlustkomprimering för att spara bilder. Det används vanligtvis för webbpublicering för att minska bildstorleken samtidigt som bildkvaliteten bibehålls. Vi kan enkelt omvandla Adobe Photoshop PSD-bilder till JPG-format programmatiskt. Så låt oss komma igång!

Följande ämnen kommer att behandlas i den här artikeln:

  1. C# PSD till JPG/JPEG Converter API
  2. Steg för att konvertera PSD till JPG
  3. Konvertera PSD till JPG med C#

C# PSD till JPG/JPEG Converter API

Vi kommer att använda Aspose.PSD for .NET API för att konvertera PSD-filerna till JPG-bilder. API:et ger ett enkelt sätt att skapa, läsa, redigera och konvertera PSD- och PSB-filer utan att behöva använda Adobe Photoshop. Förutom att skapa och redigera Photoshop-filer kan du uppdatera lageregenskaper, lägga till vattenstämplar, utföra grafiska operationer eller konvertera filer mellan filformat som stöds med API:et.

Klassen Image i API:t är basklassen för alla typer av bilder. Klassen PsdImage i API:et tillåter att ladda, redigera och spara PSD-filer. Den tillhandahåller metoden Save(string, ImageOptionsBase) som sparar PSD:n till den angivna filplatsen i det angivna filformatet enligt sparalternativ. API:et tillhandahåller klassen JpegOptions för att ange alternativ för JPEG-filformat.

Vänligen antingen ladda ned API:ets DLL eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Hur man konverterar PSD till JPG-bild

Vi kan enkelt konvertera vilken PSD-fil som helst till ett JPG-bildformat genom att följa stegen nedan:

  • Ladda en PSD-fil.
  • Ange JPEG-alternativ.
  • Spara PSD som en JPEG.

Följande avsnitt beskriver hur du omvandlar dessa steg till C#-kod och exporterar en PSD-fil till ett JPG-format.

Konvertera PSD till JPG med C#

Vi kan konvertera PSD-filer till JPG-bilder genom att följa stegen nedan:

  1. Först laddar du en PSD-fil som PsdImage med hjälp av klassen Image.
  2. Initiera sedan klassobjektet JpegOptions.
  3. Efter det, ange JPEG-alternativ som Quality, JpegLsAllowedLossyError, etc.
  4. Till sist, anropa metoden Save(). Den tar utdatafilens sökväg och JpegOptions som argument.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PSD till en JPG i C#.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar PSD till JPG.
// Ladda en befintlig PSD-fil
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd");

// Ange JPEG-alternativ
var options = new JpegOptions();
options.Quality = 80;
options.JpegLsAllowedLossyError = 10;

// Spara PSD som en JPEG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToJpeg.jpg", options);
Källa PSD

Källa PSD

Konvertera PSD till JPG med C#

Konverterad JPG

Få gratis tillfällig licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova Aspose.PSD för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man konverterar en PSD till JPG i C#. Vi har också sett hur man anger JPEG-alternativ programmatiskt. Dessutom kan du lära dig mer om Aspose.PSD för .NET med dokumentation och utforska olika funktioner som stöds av API:et. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även