Konvertera PSD till PNG i C#

PSD(Photoshop Document) är ett inbyggt bildfilformat för Adobe Photoshop. PSD-filer används vanligtvis för att skapa logotyper, broschyrer och andra bilder. Designers kan exportera Photoshop-lager som PNG-bilder i Adobe Photoshop. Vi kan programmatiskt konvertera eller exportera PSD-filer till PNG-bilder utan Photoshop. I den här artikeln kommer vi att lära oss hur man konverterar en PSD till en PNG i C#.

Följande ämnen ska behandlas i den här artikeln:

 1. C# PSD till PNG Converter API
 2. Steg för att konvertera PSD till PNG
 3. Konvertera PSD till PNG med C#

C# PSD till PNG Converter API

För att konvertera PSD-filer till PNG-bilder kommer vi att använda Aspose.PSD for .NET API. API:et gör det enkelt att manipulera Adobe Photoshop-filformat. Det tillåter också .NET-applikationer att ladda och läsa PSD- och PSB-filer. Det är möjligt att uppdatera lageregenskaper, lägga till vattenstämplar, rotera, skala, rendera och konvertera PSD och ett antal andra filformat som stöds utan att behöva installera Adobe Photoshop.

Klassen Image i API:t är basklassen för alla typer av bilder. Klassen PsdImage i API:et tillåter att ladda, redigera och spara PSD-filer. Den tillhandahåller metoden Save(string, ImageOptionsBase) som sparar PSD:n till den angivna filplatsen i det angivna filformatet enligt sparalternativ. API:et tillhandahåller klassen PsdLoadOptions för att ange PSD-laddningsalternativ. Klassen PngOptions tillhandahåller PNG-filformatet skapa alternativ.

Vänligen antingen ladda ned DLL för API:t eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Hur man konverterar PSD till PNG

Vi kan enkelt konvertera alla PSD-filer till ett PNG-bildformat genom att följa stegen nedan:

 • Definiera PSD-laddningsalternativ.
 • Ladda en PSD-fil.
 • Ange PNG-sparalternativ.
 • Spara PSD som en PNG.

Följande avsnitt beskriver hur du omvandlar dessa steg till C#-kod och exporterar en PSD-fil till ett PNG-format.

Konvertera PSD till PNG med C#

Vi kan konvertera PSD-filer till PNG-bilder genom att följa stegen nedan:

 1. Skapa först en instans av klassen PsdLoadOptions.
 2. Ange sedan laddningsalternativ som ReadOnlyMode.
 3. Ladda sedan en PSD-fil som PsdImage med hjälp av klassen Image.
 4. Initiera sedan klassobjektet PngOptions.
 5. Efter det, ange PNG-alternativ som ColorType, Progressive, CompressionLevel, etc.
 6. Slutligen sparar du utdatafilen med metoden Save().

Följande kodexempel visar hur man konverterar en PSD till en PNG i C#.

// Detta kodexempel visar hur man konverterar en PSD till en PNG.
// Ange laddningsalternativ
var loadOptions = new PsdLoadOptions();
loadOptions.ReadOnlyMode = true;

// Ladda en PSD-fil 
var psdImage = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd", loadOptions);

// Ange PNG-alternativ
var options = new PngOptions();
options.ColorType = PngColorType.TruecolorWithAlpha;
options.Progressive = true;
options.CompressionLevel = 9;

// Spara bilden som PNG
psdImage.Save("C:\\Files\\samplePsdToPng.png", options);
Källa PSD

Källa PSD

Konvertera PSD till PNG med C#

Konverterad PNG

Få gratis tillfällig licens

Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova Aspose.PSD för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man:

 • ladda en befintlig PSD-fil;
 • ange PSD-laddning och PNG-alternativ;
 • spara PSD som en PNG med C#.

Förutom att konvertera PSD till PNG i C#, kan du lära dig mer om Aspose.PSD för .NET med hjälp av dokumentation och utforska olika funktioner som stöds av API:et. I händelse av oklarheter är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även