Skapa PSD-bildlager C#

PSD-filer används för att skapa bilder med olika lager som innehåller former, text, effekter, etc. Du kan behöva skapa en PSD-bild programmatiskt i dina applikationer. I enlighet med sådana bildbehandlingsscenarier tar den här artikeln upp hur man skapar en PSD-bild programmatiskt i C#.

C# API för att skapa en PSD-bild - Installation

Aspose.PSD for .NET API stöder att skapa, redigera eller manipulera PSD och flera andra filformat som stöds. Du kan konfigurera API:et genom att ladda ner dess DLL-fil från avsnittet Nedladdningar eller med följande kommando NuGet:

PM> Install-Package Aspose.PSD

Skapa en PSD-bild med C#

En PSD-fil kan innehålla ett eller flera lager. Till exempel ett textlager, bildlager, formlager etc. I det här exemplet kommer vi att lägga till former som en rektangel och ellips, samt ett textlager för demonstration. Du måste följa stegen nedan för att skapa en PSD-bild med C#:

  1. Skapa en ny bild med klassen PsdImage.
  2. Rensa bilddata och lägg till en rektangel och ellipsteckning.
  3. Lägg till ett textlager med valfri textsträng.
  4. Skriv den utgående PSD-filen med metoden Spara.

Följande kodsnutt förklarar hur man skapar en PSD-bild programmatiskt i C#:

// Skapa en ny bild från början
PsdImage image = new PsdImage(450, 450);

// Fyll bilddata
Graphics graphics = new Graphics(image);
graphics.Clear(Color.White);

// Rita en rektangel
graphics.DrawRectangle(new Pen(new SolidBrush(Color.Blue)), new Rectangle(10, 30, 80, 40));

// Rita en ellipsform genom att ange pennobjekt, färg och koordinater
graphics.DrawEllipse(new Pen(new SolidBrush(Color.Red)), new Rectangle(60, 80, 130, 90));

// Lägg till ett textlager
image.AddTextLayer("Sample text", new Rectangle(150, 220, 100, 130));

// Spara utdata PSD-fil
image.Save("CreatePSD.psd");

Utforska API-funktioner

Du kan ta en titt på dokumentationen för att kontrollera flera andra funktioner som erbjuds av API:et.

Få gratis utvärderingslicens

Du kan utvärdera API:et i full kapacitet utan några utvärderingsbegränsningar genom att begära en gratis temporär licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du skapar en PSD-bild programmatiskt med C#. Du har utforskat hur man ritar en rektangel och ellips genom att ange koordinaterna och färgen på formerna. På samma sätt läggs även ett textlager till PSD-bilden för att förklara hur enkelt du kan integrera dessa funktioner i dina bildbehandlingsapplikationer. Vidare är du välkommen att kontakta oss på forumet om du har några frågor.

Se även