Generera PSD-miniatyrbild i C#

I det här blogginlägget visar vi dig hur du snabbt och effektivt genererar en PSD-miniatyrbild i C#. Vi går igenom processen steg-för-steg för att skapa miniatyrer av PSD-filer. Låt oss börja!

Den här artikeln ska täcka följande ämnen:

C# Photoshop API för att generera PSD-miniatyrbild

För att generera PSD-miniatyrer kommer vi att använda Aspose.PSD for .NET API. Det är ett kraftfullt API som gör att utvecklare kan arbeta med Adobe Photoshop PSD och PSB filformat i sina .NET-applikationer. Den tillhandahåller en omfattande uppsättning funktioner för att manipulera PSD- och PSB-filer, inklusive läsning, skrivning och redigering av lager, kanaler, masker och text. API:et stöder även bildstorlek, färgjustering, filter och transformationer.

Vänligen antingen ladda ned API:ets DLL eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.PSD

Generera PSD-miniatyrbild med C#

Vi kan enkelt generera en miniatyrbild av en PSD-fil genom att följa stegen nedan:

 1. Först laddar du PSD-filen som PsdImage med hjälp av klassen Image.
 2. Gå sedan igenom PSD-resurserna.
 3. Kontrollera sedan om resursen är av typen ThumbnailResource.
 4. Under tiden, kontrollera om ThumbnailFormat för ThumbnailResource är KJpegRgb.
 5. Skapa sedan en ny bild genom att ange bredd och höjd.
 6. Efter det, anropa metoden SavePixels().
 7. Slutligen sparar du utdatafilen med metoden Save().

Följande kodexempel visar hur man skapar en miniatyrbild av en PSD-fil i C#.

// Detta kodexempel visar hur man genererar en miniatyrbild av en PSD-fil
// Ladda en PSD-fil som en bild och casta den till PsdImage
using (PsdImage image = (PsdImage)Image.Load("C:\\Files\\sample.psd"))
{
  int index = 0;
  // Iterera över PSD-resurserna
  foreach (var resource in image.ImageResources)
  {
    index++;
    // Kontrollera om resursen är av miniatyrbildstyp
    if (resource is ThumbnailResource)
    {
      // Hämta ThumbnailResource och kontrollera formatet för ThumbnailResource
      var thumbnail = (ThumbnailResource)resource;
      if (thumbnail.Format == ThumbnailFormat.KJpegRgb)
      {
        // Skapa en ny bild genom att ange bredd och höjd, lagra miniatyrbildpunkterna på den nyskapade bilden och spara bilden
        PsdImage thumnailImage = new PsdImage(thumbnail.Width, thumbnail.Height);

        // Spara
        thumnailImage.SparaPixels(thumnailImage.Bounds, thumbnail.ThumbnailData);
        thumnailImage.Spara("C:\\Files\\Thumbnail_" + index.ToString() + ".jpg", new JpegOptions());
      }
    }
  }
}
Generera PSD-miniatyrbild med C#

Generera PSD-miniatyrbild med C#

Aspose.PSD Library – Få gratis tillfällig licens

Vi erbjuder en gratis utvärderingsversion som kan användas för att testa bibliotekets funktioner och möjligheter. Du kan få en gratis tillfällig licens för att prova Aspose.PSD för .NET utan utvärderingsbegränsningar.

Hur man skapar en PSD-miniatyrbild – Lärresurser

Du kan lära dig mer om att skapa miniatyrer av PSD-filer utan att använda Adobe-plattformar och utforska andra funktioner i Aspose.PSD-biblioteket med hjälp av resurserna nedan:

Slutsats

I den här artikeln har vi lärt oss hur man genererar miniatyrbilder av PSD-filer i C#. Med hjälp av Aspose.PSD för .NET kan utvecklare enkelt generera högkvalitativa miniatyrer av PSD- och PSB-filer som kan visas i filutforskare, gallerier eller något annat program som kräver förhandsgranskning av bilder. I händelse av någon tvetydighet är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även