Animation är en funktion från Microsoft PowerPoint som gör presentationer mer engagerande och roligare. Den kan också användas för att markera olika element på bilden för att dra publikens uppmärksamhet. Du kan lägga till animationer i text, former och andra element på bilderna. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du applicerar animering på text i PowerPoint-filer med C++.

C++ API för att applicera animering på text i PowerPoint-filer

Vi kommer att använda Aspose.Slides for C++ API för att tillämpa textanimering i PowerPoint-filer. Det är ett robust och funktionsrikt API för att skapa, läsa och ändra PowerPoint PPTX/PPT-filer utan att Microsoft PowerPoint behöver installeras. Du kan antingen installera API:t genom NuGet eller ladda ner det direkt från avsnittet Nedladdningar.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Använd animering på text i PowerPoint-filer med C++

Aspose.Slides för C++ stöder över 150+ animationseffekter, såsom Expandera, Tona, Blinka, Zooma, etc. Dessutom tillhandahåller det specifika animeringseffekter som OLEObjectShow och OLEObjectOpen. Du kan se hela listan över animeringseffekter som stöds i uppräkningen EffectType.

För att tillämpa animering på text i PowerPoint-presentationer, följ stegen nedan.

Följande exempelkod visar hur man applicerar en animationseffekt på text i PowerPoint-presentationer med C++.

// Filsökvägar
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Ladda presentationsfilen
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Få tillgång till formen
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Gå till stycket
auto paragraph = autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs()->idx_get(0);

// Lägg till effekten
auto effect = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence()->AddEffect(paragraph, EffectType::Fly, EffectSubtype::Left, EffectTriggerType::OnClick);

// Spara presentationsfilen
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

Få animeringseffekter från PowerPoint-filer med C++

Du kan hämta de animeringseffekter som redan tillämpats på en text genom att följa stegen nedan.

Följande exempelkod visar hur du får animeringseffekterna från en text i PowerPoint-presentationer med C++.

// Sökväg
const String sourceFilePath = u"OutputDirectory\\ApplyTextAnimation.pptx";

// Ladda presentationsfilen
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Hämta sekvensen
auto sequence = presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Timeline()->get_MainSequence();

// Få tillgång till formen
SharedPtr<IAutoShape> autoShape = System::DynamicCast_noexcept<Aspose::Slides::IAutoShape>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->idx_get(0));

// Gå igenom styckena
for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : autoShape->get_TextFrame()->get_Paragraphs())
{
	// Få effekterna
	auto effects = sequence->GetEffectsByParagraph(paragraph);
	if (effects->get_Length() > 0)
	{
		// Skriv ut till konsolen
		Console::WriteLine(String::Format(u"Paragraph {0} has {1} effect.", paragraph->get_Text(), effects->idx_get(0)->get_Type()));
	}
}

Skaffa en gratis licens

För att prova API:et utan utvärderingsbegränsningar kan du begära en gratis tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du lägger till animationseffekter till text i PowerPoint-presentationer med C++. Vidare har du sett hur man hämtar animationseffekter från text i PowerPoint-presentationer. Aspose.Slides för C++ tillhandahåller många ytterligare funktioner som du kan utforska i detalj genom att besöka den officiella dokumentationen. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på vårt gratis supportforum.

Se även