ODP till PDF C#

OpenOffice använder formatet ODP för att representera presentationsdokumenten. Du kan lägga till diagram, multimediaobjekt, bilder, övergångar och mycket mer i ODP-presentationer. I den här artikeln kommer du att lära dig hur du automatiserar ODP till PDF-konvertering. Speciellt handlar artikeln om hur man konverterar en ODP-presentation till en PDF-fil programmatiskt med C#.

C# API för ODP till PDF-konvertering

För att konvertera ODP-filerna till PDF-format kommer vi att använda Aspose.Slides for .NET. Det är ett kraftfullt presentationsmanipulerings-API för PowerPoint- och OpenOffice-dokument. Du kan antingen ladda ner API:s DLL eller installera den med NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

Konvertera en ODP-fil till PDF

Du kan utföra ODP till PDF-konvertering i ett par rader kod med Aspose.Slides. Följande är steg för att konvertera en ODP-presentation till PDF med C#.

Följande kodexempel visar hur man konverterar en ODP-fil till PDF.

// Ladda ODP-filen
Presentation presentation = new Presentation("sample.odp");

// Konvertera ODP till PDF
presentation.Save("output.pdf", SaveFormat.Pdf);   

Skaffa en gratis API-licens

Du kan använda Aspose.Slides för .NET utan utvärderingsbegränsningar genom att begära en tillfällig licens.

Slutsats

I den här artikeln har du lärt dig hur du konverterar ODP-filer till PDF med C#. Du kan helt enkelt installera Aspose.Slides för .NET och integrera den medföljande koden i din applikation. Dessutom kan du utforska mer om Aspose.Slides för .NET med hjälp av dokumentation. Dessutom kan du posta dina frågor på vårt forum.

Se även